O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 307

Životopis kronikáře města:

Miloslav Dvořák - narozen 1. července 1941 v Novém Městě na Moravě. Otec byl úředníkem nemocenské pojišťovny, později pracovníkem okresního národního výboru a pocházel z malorolnické rodiny. Matka byla v domácnosti, později dělnice k. p. Chirana a pocházela z dělnické rodiny. Otec zemřel v r. 1977, matka je v důchodu. Starší bratr Jiří pracuje jako konstruktér v k. p. Chirana Nové Město na Moravě.

Strana č. 306

V měsíci lednu, únoru a březnu sbírán a tříděn dokumentační materiál. V dubnu a květnu 1982 vypracován koncept zápisu, který byl projednán ve školské a kulturní komisi Měst NV dne 20. května 1982 a schválen radou Měst NV v Novém Městě na Moravě dne 10. června 1982.

Zápis do kroniky proveden v červnu a červenci 1982. Vlivem nemocnosti a pozdějším úmrtím kronikáře nebyl zápis do kroniky dokončen. Podle konceptu zápis dopsal od strany 297 (městské kino) nový kronikář. Zápis byl dokončen v březnu 1983.

Strana č. 305

prováděných změn plánu byly rozpočtové náklady povýšeny o Kčs 11,- tis. Funkci generálního dodavatele vykonával OSP Žďár n/ Sáz. Vlastní stavba byla dokončena a předána investorovi v prosinci 1981. Vlastní zahájení provozu jídelny a kuchyně podmiňuje dokončení výstavby trafostanice, vyřešení dodávek plynu pro jednotlivé spotřebiče.
2. Výstavba střediska Technických služeb Měst NV byla zahájena v prosinci 1978 s rozpočtovým nákladem Kčs 1.466,- tis., termín dokončení v září 1981. Stavba byla v průběhu 3. čtvrtletí 1981 ukončena a odborem výstavby Měst NV zkolaudována.

Strana č. 304

Prášil (77); 23. 10. Stanislav Kvíčala; 26. 10. Václav Smejkal (42); 27. 10. Ing. Michal Sedláček (47); 2. 11. Irena Švandová (73); 3. 11. Irena Chalupová (76); 28. 11. Bedřich Prokeš (75); 5. 12. Vojtěch Laštovica; 30. 12. Františka Kalábová (84). Dne 5. 9. zemřel rodák z Křídel, dnes integrované obce našeho města, akademický malíř Jan Blažek, nositel ceny Klementa Gottwalda. Jeho životní cesta výtvarného umělce začala na novoměstské měšťanské škole, pokračovala na škole výtvarných umění ve Zlíně a skončila profesurou na umělecké průmyslové škole v Uherském Hradišti.

Strana č. 303

V. Obyvatelstvo

Sčítání lidu

Výsledky sčítání lidu k 1. 11. 1981
 Obec

trvale bydlí

ženy

muži

ekonom.aktivní

prac. v místě

dojíždí

počet domů

počet bytů

počet domácností

Strana č. 302

po sadu vosků či sněhová kolečka na lyžařské hole. Každý účastník obdržel vkusnou kovovou upomínkovou medaili a pamětní list.

Strana č. 301

ve dnech 16. - 18. ledna 1981 se svou slavnou premiérou Světového poháru žen v běhu na 20 km. Tímto závodem žilo bez nadsázky celé město. Čtvrtý závod Světového poháru žen přilákal do našeho města 65 závodnic ze 13 zemí. Na startovní čáře před hotelem SKI stanula taková esa lyžařského světa, jako jsou olympijské vítězky Smetaninová, Amosovová a jejich mladší krajanka Chvorovová ze SSSR, Norky Murmälová, Boeová, Švédky Ollsonová, Lambergová, naše Jeriová, Paulů a novoměšťačka Dáša Švubová, Kanaďanka Firthová a další.

Strana č. 300

V rámci voleb do zastupitelských orgánů uspořádala galerie ve spolupráci s LŠU výstavku kreseb jejich žáků ve vestibulu MKD v Novém Městě na Moravě.

IV. Tělesná výchova, sport a zdravotnictví

Strana č. 299

V roce 1981 byla provedena závažná změna ve vedení Městského kulturního domu. Pověřená vedoucí MKD   s. Ludmila Poláchová, která působila na zařízení od jeho vzniku byla k 1. 7. 1981 uvolněna z funkce. Na místo ředitele MKD byl dosazen s. Jaromír Čejka. Až do svého odchodu z funkce vykonávala s. Poláchová rovněž šéfredaktorku Novoměstského zpravodaje. K 1. 7. 1981 odešel rovněž z redakce NZ s. Vladimír Hošpes, který v redakci působil od vzniku Novoměstského zpravodaje.

Strana č. 298

Dechová hudba MKD uskutečnila v r. 1981 dvanáct veřejných vystoupení k významným politickým událostem a dalším společenským událostem. Kromě toho spolupracovala se SPOZ při Měst NV. Nejzdařilejší akcí bylo "Odpoledne pro důchodce", které se uskutečnilo v prosinci. Dechová hudba byla hlavním organizátorem celé akce.

Stránky