O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 262

Ludvík Staněk, Bohumil Ptáček, Josef Podařil, Josef Konvalinka, Jiří Janíček, Vladislav Palát, Jiřina Janáková a Jana Petrová 2. IX. Voskovec a Werich, Si pořádně zařádit. Satirické divadlo Večerní Brno. 24. X. Krajský festival Divadelních souborů. J. Lada - A. Königsmark, Byl jednou jeden král-Mladá scéna Jednotného klubu pracujících ROH Třebíč, 24. X. Z. Bezděk. O. Rödl, generálská operka, Loutkové divadlo Jitřenka ROH Zbrojovky Brno. 24. V. A. a V. Mrštíkové, Maryša-Soubor K. Högra Závodního klubu ROH Moravské sklárny Květná. 26. X.

Strana č. 261

nad Pern., řízený učitelem J. Kšicou, a recitátoři žďárského gymnázia. Výstava byla otevřena do 2. listopadu a těšila se velké pozornosti početných návštěvníků. Téhož dne večer uskutečnil se v Městském kulturním domě slavnostní koncert, na kterém účinkovali sólisté Janáčkovy opery v Brně altistka Jitka Pavlová a basista Václav Halíř, dále houslista Josef Vacek a klavírista Karel Jandera, oba z Brna. Návštěvníků bylo kolem 70.

Strana č. 260

uloženo radám národních výborů v okrese Žďár nad Sáz. aktivně podporovat proces integrace obcí a národních výborů, jak je tomu v celém státě. Podle tohoto usnesení bylo od 1. července 1980 spojeno s Novým Městem na Moravě a k němu již dříve připojenými Maršovicemi a Pohledcem devět národních výborů (Hlinné, Jiříkovice, Nová Ves, Křídla, Olešná, Petrovice, Radňovice, Rokytno, Studnice-Vlachovice, Slavkovice a Zubří a vytvořen nový územní státní celek, v němž Městský národní výbor Nové Město na Moravě bude vykonávat státní správu a politickoorganizátorskou činnost.

Strana č. 259

vázel učitel lidové školy umění s. Jan Hradecký.

Jarní směny Národní fronty

V dubnu probíhaly ve městě jarní směny Národní fronty, zaměřené na brigádnickou pomoc občanů při akcích Z, při úklidu města, zelených ploch a veřejných prostranství a při sběru odpadových surovin.           

Oslavy 100. výročí narození sochaře Jana Štursy

Strana č. 258

báseň Co je mír a pěveckým souborem gymnázia zazpívány skladby Z. Zouhara, A. Dvořáka, J. Jindřicha, L. Janíčka, P. Vranického, J. N. Vodňanského a O. di Lasso. 

Oslava Svátku práce

Strana č. 257

II) Oslavy významných výročí, události politické, společenské a kulturní

Literárně hudební večer k 160. výročí narození B. Němcové

Strana č. 256

Ad 3) Zpráva o činnosti rady od posledního plenárního zasedání dne 30. října 1980 byla přednesena s. Dobiášem. Není přiložena k zápisu o plenárním zasedání, a proto jí není využito pro zápis v kronice.

Ad 4) Poslanecké interpelace nebyly.

Strana č. 255

Na křižovatce u benzinového čerpadla v Novém Městě není přechod pro chodce. S. Mádle. Jakou stavební kapacitu zajistí okres pro individuální, družstevní a podnikovou výstavbu. S. Zoubek kritizoval plán údržby komunikací v zimním období. Každý spotřebitel by měl dostat alespoň základní příděl uhlí; zatím není vyřízeno 1956 domácností a za dva měsíce bude konec roku. S. Břečková přednesla stížnosti občanů na znečištění města. Zpráva o zásobování města v letním období nevystihuje všechny nedostatky; je jich daleko víc, než je uvedeno ve zprávě. S. Beneš.

Strana č. 254

Brožkův kopec a Dukelská 3.100, Radnická 400, Monseova 500, Křenkova 600: celkem 17.000. Udržované chodníky 2.400. III. Ke dvoru 1.400, Maršovice 2.300, Pohledec 2.100: celkem 5.800. Celkem udržovaných vozovek 27.350 km. Ad 8) Zprávu zpracovala komise obchodu a cestovního ruchu a úvodní slovo k ní přednesl předseda komise s. Marek. V dubnu 1980 se komise zabývala ve spolupráci se spotřebitelskou radou přípravou na letní sezonu. Na zajištění se podíleli zástupci podniků Potraviny, Zelenina, Restaurace a jídelny a Jednota. a) Prodejní doba stanovena úpravou z 29. ledna 1979.

Strana č. 253

Úsek sociálně zdravotní. Do jeho působnosti patří především péče o staré občany. Významnou roli zde hraje pečovatelská služba: ve městě ji zajišťuje 1 pečovatelka z povolání a 4 dobrovolné, které pečují o 20 občanů důchodců. Bylo vybudováno středisko osobní hygieny. Další pomocí ve stáří jsou dávky sociální péče, a to jednorázové, měsíčně opakované, příspěvky na cukrovku, TBC a pak sociální důchody. Málo se využívá stravování důchodců. Nejsou vhodné prostory. Odbor finanční a plánovací. Úsek plánu a rozpočtu.

Stránky