O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 272

Požár travního porostu v prostoru pod zastávkou ČSD, 1+4. 22. V. Cvičný poplach-hlášen požár v učilišti k. p. Chirana, 1+1, 1+4, 1+6. 23. V. Požár lesa na Pasekách, 1+8, 1+8, dvě cisterny. 5. VI. Požár stohu slámy nad koupalištěm u Maršovic, 1+5, 1+3. 22. VI. požár vraku automobilu na skládce Sběrných surovin. 8. VII. samovznícení uhlí ve skládce objektu JZD Olešná, 1+4. 24. IX. Požár auta se slámou u Maršovic; 1+2, 1+5. 19. X. Zahořené uhlí v uhelně n. p. Dřevařské závody-pila Nové Město; 1+2. 22. X. Požár kravína v Křídlech-námětové cvičení, 1+4. 18. XII.

Strana č. 271

Květen. Teploty od 1. do 21. v rozmezí  6° až 12°, 5. za svítání mráz -3°, 6. 16°, 8. 18°, většinou kolem 12°. V posledním týdnu se teplota pohybovala kolem 15° a 27. V. vystoupila až na 22°. Jasno bylo 1., 8. a potom od 9. do 16.  Do konce měsíce bylo střídavě oblačno nebo jasno (většinou) a zamračeno. Větry S, SV, JV a V. 4. V. sníh s deštěm, 7. dešťová přeháňka, 18. déšť, 31. drobný déšť.

Strana č. 270

Studnice: 47, 24, 23, 11, 8, 25, 26, 17. Vlachovice: 144, 71, 78, 43, 26, 37, 42, 40. Zubří: 349, 166, 183, 130, 27, 96, 113, 101. Celkem: 11.324, 5673, 5651, 3.922, 1.619, 2013, 3669, 3.503.

Strana č. 269

žactva, 256 mladších žákyň, 192 mladších žáků, 576 starších žákyň, 384 starších žáků, 180 dorostenců a dorostenek a 72 cvičenců Svazarmu. Pečlivá a odpovědná příprava se projevila ve výborném a přesném provedení všech skladeb. Přihlíželo mu tři tisíce nadšených diváků, kteří častým potleskem oceňovali vynikající výkony sledované s velkým zaujetím. Slavnosti přálo také počasí, takže se dobře uplatnila i barevná krása cvičebních úborů.

Strana č. 268

Celostátní kvalifikační závod. Heslo závodu - Sportem za mír a přátelství mezi národy. 35) Záštitu převzaly: Krajský výbor KSČ Brno, Jihomoravský krajský národní výbor Brno, Krajský výbor Čsl. svazu tělesné výchovy Brno, Okresní odborová rada Žďár nad Sáz. a Městský výbor KSČ Nové Město na Moravě. Čestné předsednictvo. Josef Korčák, předseda vlády ČSR, Karel Neubert, vedoucí tajemník KV KSČ, RSDr. Antonín Himl, předseda ÚV ČSTV, Zdeněk Vávra, předseda KNV, František Klement, předseda ONV, RSDr. Rudolf Hegenbart, vedoucí tajemník OV KSČ, Jindřich Zoubek, předseda Měst V KSČ, Vladislav

Strana č. 267

1980 - 5 představení - 1255 diváků a přehlídka sovětských filmů v Měsíci československo-sovětského přátelství (4 představení - 369 diváků. Za dětské vstupné (1Kčs při klasickém nebo rozšířeném promítacím plátně nebo 2 Kčs na širokoúhlém promítacím plátně) uskutečněno 95 představení s 20.534 diváky a s průměrem 216 diváků na představení. Pro školy a odborné učiliště uskutečněno 9 představení s účastí 2692 diváků, průměr 299 na představení. Pravidelně jednou až dvakrát za měsíc se promítá v neděli dopoledne pro mateřské školy a jesle. Dne 17. V.

Strana č. 266

Počet inv. čísel předmětů inventarizovaných v r. 1980 86. Návštěvníků 13.750 z toho 6.075 ve školních výpravách, 3536 v jiných hromadných výpravách a 550 cizinců. Počet kulturních akcí 23, z toho 4 přednášky; návštěvníků akcí 1.753. Badatelských návštěv 8. Neinvestiční náklady 103.542,74 Kčs. Náklady na investice 12.000 (nákup sbírkových předmětů). Výnosy muzea 31.253,88 z toho vstupné 19.990 Kčs.

Horácká galerie výtvarného umění

Strana č. 265

ci knihovny školská a kulturní komise a rada Měst NV. Provedena kontrola přihlášek, průkazů a čtenářských listů. 3) Hospodaření knihovny. Od Měst NV dostala knihovna na provoz 62.000 Kčs. Rozpočtové položky byly dodrženy. Zakoupeno 1.015 svazků knih v hodnotě 28.459,40 Kčs; v tom je předplatné na 61 časopisů. Roční příjem od čtenářů 8.803,40. 4) Práce s dospělým čtenářem. V prvním pololetí se knihovna zaměřila na zpřesnění výpůjční služby z oblasti prolongace a zabezpečení potřeb čtenářů maximálním počtem nabídnutých titulů.

Strana č. 264

Nová Ves 1 – 23 --1; Radňovice 2 – 45 -- 4; Zubří 1 – 26 -- 2. Mateřské školy v Olešné a v Rokytně počty neuvedly. Základní devítileté školy a Základní školy (první číslo počet tříd, druhé z toho směnují, třetí počet žáků, čtvrté počet družin a páté počet pedagogických pracovníků)  Nové Město na Mor.: I. ZDŠ 24 – 8 – 758 – 35; II. ZDŠ 30 – 4 – 887 – 3 – 44. Pohledec 2 – 0 – 37 – 0 – 2; Radňovice 2 – 0 – 48 – 0 – 2; Zubří 2 – 0 – 34 – 0 – 2; Křídla 2 – 0 – 32 – 0 – 2; Rokytno 1 – 0 – 19 – 0 – 1; Nová Ves 2 – 0 – 49 – 0 – 2; Slavkovice 2 – 0 – 34 – 0 – 2. Zvláštní škola 2 – 0 – 24 – 0 – 3.

Strana č. 263

Dechová hudba Měst KD Nové Město na Moravě. Zpívala Ivana Müllerová a Karel Gulda z Hudebního divadla v Karlíně a Jan Sedlařík. Dále vystoupil člen Městských divadel pražských Vítězslav Černý, hudební skladatel Ladislav Čížek a smíšený pěvecký sbor Smetana. Pořad uváděla televizní hlasatelka René Nachtigalová. 8. X. Banjo Band Ivana Mládka. 18. X. Králíkárna č. 3. 19. X. Petra dnes nepřijede aneb Kardinálové ve filmu. 8. XI. Vystoupení populárního bulharského zpěváka Bissera Kirova se skupinou Reflex. 16. XI. Petra Janů se skupinou Bumerang v pořadu Exploduj. 1. XII.

Stránky