O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 234

Sbírání pramenného materiálu a zpracování konceptu kronikářského zápisu za r. 1979 vyplnilo měsíce leden, únor a březen 1980. Koncept byl bez připomínek projednán a jednomyslně schválen na zasedání komise školské a kulturní dne 28. března 1980 a komise letopisecké na jejím zasedání 2. dubna 1980 a s konečnou platností schválen radou Měst NV na zasedání 9. dubna 1980. Zápis do kroniky byl proveden v měsíci červnu 1980.

Razítko + podpis 

Strana č. 233

2°až 17°) s výjimkou 18., kdy se po celý den teplota držela na bodu mrazu a sněžilo, a poslední týden od 3° do 10° většinou kolem 6°. Jasné dny byly v tomto měsíci čtyři, ostatní zamračeno. Větry V, SV, JV, Z, SZ a S. 1., 5., 7. a 8. drobně pršelo nebo byly sněhové přeháňky, 23., 25., 26. a 30. déšť.

Strana č. 232

VII. Výstavba

V rámci kompletní péče o pracující staví koncernový podnik Uranové doly Příbram-závod Dolní Rožínka novou hotelovou ubytovnu na Gottwaldově ulici. Budova bude mít osm podlaží s kapacitou 452 lůžek. Stavební náklad 12 mil. Kčs, dokončení v r. 1981. Stavbu provádí Základna rozvoje Uranového průmyslu-úsek Nové Město na Moravě, která už ve městě postavila Městský kulturní dům, sídliště a další významné budovy. 38)

VII. Protipožární zásahy Základní organizace ČZPO a jiné akce

Strana č. 231

Města a okolí okresu. Jsou tu dostupné všechny potřebné ambulantní služby a devět lůžkových oddělení. Na jednoho obvodního lékaře připadá průměrně 3313 obyvatel. V r. 1979 byl obsazen IV. novoměstský obvod (sídliště, Chirana a Sport) stabilním lékařem. Na jednoho obvodního dětského lékaře připadá asi 1500 dětí. Na jednoho obyvatele připadá ročně průměrně 13 ambulantních vyšetření. Léčebně preventivní péče je na dobré úrovni. Nedostatky v zásobování léky v posledním období jsou způsobeny zvyšujícími se cenami surovin na světových trzích.

Strana č. 230

Tělovýchovná jednota

Strana č. 229

Pasiárová) 47:55.95; 3) RH Jablonec II.(Haneschová, Žáková, Janovská) 49:15.79. Štafety 3x10 muži: 1) Dukla Liberec (Henych, Švub, Beran) 1:26:50.09; 2) Dukla Liberec II.(Švanda, Chládek, Votoček) 1:28:10.59; 3) Dukla Liberec (Jarý, Bečvář, Böhm) 1:28:33.95. 30)

Strana č. 228

za osobní účasti hlavních představitelů M. Reifové a J. Hrušínského mladšího. Na představení byla obrovská účast mládeže i dospělých. Po promítnutí filmu následovala velmi živá a bohatá beseda, v níž oba hosté ochotně zodpověděli spoustu dotazů a zájemcům věnovali stovky podpisů. V upomínku na návštěvu v Novém Městě dostali cenné dary, věnované Škrdlovickými sklárnami, Geologickým průzkumem UP v Novém Městě a správou našeho kina. V červenci zemřel promítač kina s. Karel Procházka a před ním s. Jaroslav Beneš. Třetí promítač skončil k 31. XII.

Strana č. 227

2) Úsek hospodaření. Pro rok 1973 stanovena dotace 139,000 Kčs, zvýšená po dohodě o 10,000 na mimořádné doplňování dětského oddělení. Plánovaného příjmu knihovny nebylo dosaženo. Z upomínek a z náhrad ztracených knih získala knihovna 8,216 Kčs místo plánovaných 9,000. 3) Doplňování fondu. Zakoupeno 1200 knih za 35.134,70 volně předplatného na časopisy. 4) Zpracování fondu. Po zapsání do přírůstkového seznamu jsou všechny knihy zařazeny tématicky nebo systematicky, označeny samolepícími štítky a zabaleny do průhledné folie. 5) Práce s dospělým čtenářem.

Strana č. 226

vyjde v lednu 1980. S. Marková otiskuje pravidelně příspěvky v Novoměstském zpravodaji, jehož redakce je členkou. Hospodářské úkoly. Provedeny nátěry venkovních oken a oprava a oplechování zdi u dvora. Proti r. 1978 se snížila návštěvnost z 16.348 na 10.126 v r. 1979 z těchto důvodů: byly zakázány školní výlety, pro šetření pohonných hmot byly omezeny hromadné autobusové zájezdy a náměstí před Horáckým muzeem bylo po 14 dnů pro auta a autobusy nepřístupné pro výměnu dlažby za asfaltovou. 25)        

Horácká galerie

Strana č. 225

hudební skladatel Flosman a muzikoložka J. Bártová. 10. XII. Koncert sólistů Janáčkovy opery v Brně Hany Kratochvílové (soprán) a Richarda Nováka (bas). Klavírní doprovod P. Kuchař.

Stránky