O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 106

14. 8 - 4. 9. - 1200. Velké Meziříčí: Alois Lukášek 16. XI. - 30. XI. - 2974. Celkem na všech výstavách 12.864 návštěvníků. Neuskutečnily se plánované výstavy. České malířství XIX. století II. část a Antonín Slavíček, obě ze sbírek Národní galerie v Praze.  Kromě uvedených výstav se Horácká galerie podílela spolu se Správou kulturních zařízení federálního ministerstva zahraničních věcí na výstavě Aloise Lukáška, Čeňka Dobiáše a Jindřicha Zezuly v Sofii a v Plovdivu v Bulharsku. Činnost publikační. HG vydala katalogy k výstavě O. Blažíčka (1000 kusů), V. Drápala (500), F.

Strana č. 105

Městská lidová knihovna

Strana č. 104

Dne 11. prosince otevřela Horácká galerie výstavu mladých výtvarníků Blanky Růžičkové (tapisérie), Lefterise Joanidise (šperky), Oldřicha Rujbra (keramika) a Václava Houfa (grafika) vesměs absolventů vysokých uměleckých škol. Výstavu zahájila PhDr. Jiřina Medková, v kulturním pořadu provedeny skladby mladých autorů. 51)

Zvláštní relace městského rozhlasu

Strana č. 103

dukce našich nakladatelství i publikace v originále z literatury naučné pro mládež a beletrie. Výstavu zhlédlo kolem 650 návštěvníků, především studentů gymnázia, učňů odborného učiliště Chirany a žáků I. a II. ZDŠ. 45)
V souvislosti s návštěvou našeho okresu přijela 13. listopadu do Nového Města delegace kulturních pracovníků z Německé demokratické republiky a prohlédla si kulturní dům. 46)

Koncert lidové školy umění.

Strana č. 102

Koncert souboru Madrigal

Strana č. 101

školních družin a čtvrté žáků: I. ZDŠ: 34 – 23 – 2 – 625; II. ZDŠ: 43 – 29 – 2 – 878; Pohledec: 2 – 2 – 0 – 33. Prospěch (první číslo prospěli s vyznamenáním, druhé prospěli, třetí neprospěli, čtvrté neklasifikováni a páté prospěchový průměr). I. ZDŠ: 140 – 621 – 4 – 0 – 1,61; II. ZDŠ: 223 – (86) 641 – 7 – 1 – 1,60; Pohledec: 6 – 27 – 0 – 0 – 1,71. Chování (první číslo třídní důtka, druhé ředitelská důtka, třetí II. stupeň známky z chování, čtvrté pochvala). I. ZDŠ: 33 – 8 – 1 – 74; II. ZDŠ: 2 – 5 – 1 – 146. Pohledec: 0 – 0 – 6.

Strana č. 101

školních družin a čtvrté žáků: I. ZDŠ: 34 – 23 – 2 – 625; II. ZDŠ: 43 – 29 – 2 – 878; Pohledec: 2 – 2 – 0 – 33. Prospěch (první číslo prospěli s vyznamenáním, druhé prospěli, třetí neprospěli, čtvrté neklasifikováni a páté prospěchový průměr). I. ZDŠ: 140 – 621 – 4 – 0 – 1,61; II. ZDŠ: 223 – (86) 641 – 7 – 1 – 1,60; Pohledec: 6 – 27 – 0 – 0 – 1,71. Chování (první číslo třídní důtka, druhé ředitelská důtka, třetí II. stupeň známky z chování, čtvrté pochvala). I. ZDŠ: 33 – 8 – 1 – 74; II. ZDŠ: 2 – 5 – 1 – 146. Pohledec: 0 – 0 – 6.

Strana č. 100

na kterých vystoupilo 66 žáků, začátečníků i pokročilých ze tříd všech učitelů školy. Program koncertů zpestřila vystoupení pěveckého souboru, instrumentálního tria a akordeonového souboru pod vedením učitele J. Hradeckého. Účinkující hráli před početným obecenstvem, které se také zasloužilo o úspěšný průběh a slavnostní atmosféru koncertů, pečlivě připravených všemi učiteli školy. Výkony dětí svědčily o poctivé a odpovědné práci učitelského kolektivu. 36)

Strana č. 99

Koncert Horáckého kvarteta
Dne 6. dubna uskutečněn v přísálí Kulturního domu koncert Horáckého kvarteta. Na programu byla tři smyčcová kvarteta Josefa Haydna D dur, W. A. Mozarta B dur Lovecký a L. van Beethovena c mol. Umělci podali standardní výkon a 75 účastníků koncertu bylo zcela spokojeno. 34)

Dne 10. dubna uspořádal Slavkoncert Bratislava v Kulturním domě estrádu Další, prosím.

Ve dnech 10. až 25. dubna byla v Jednotném klubu pracujících výstava fotografií Dr. Spurného.

Strana č. 98

Výstava dětských kreseb
Odbor školství a kultury ONV Žďár nad Sáz. a Horácká galerie výtvarného umění uspořádaly ve dnech 16. ledna až 13. února 1977 výstavu dětských kreseb s názvem Děti a jejich svět. 28) Byly vystaveny práce dětí z výtvarných oddělení lidových škol umění v Novém Městě, Bystřici nad Pern. a Žďáře nad Sáz.

Divadlo V pasti
Dne 6. února sehráli členové Realistického divadla v Praze hru španělského autora Alfonse Sastra V pasti. V režii Fr. Laurina hráli Eva Klepáčová, Jiří Novotný, Karel Vlček, Ljuba Benešová, Ladislav Kazda a František Horák (381)

Stránky