O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 131

sběru odpadových hmot mládeží;  vytvořená hodnota díla činí 500 000 Kčs. Poslanec s. Zeman: instalování městského rozhlasu, jeho rozšíření v Monseově ulici a vyznačení této za jednosměrnou. S. Dvořáková: zlepšení práce aparátu Měst NV, zejména odboru výstavby a tajemníka Sedlaříka, získání více občanů pro práce ve prospěch města a k účasti na kulturních podnicích (podniky ať zajistí pravidelný odběr většího počtu vstupenek). S. Srnský žádá úklid navážky na hřišti na Brněnské ulici. S. Kuderová: proč není uklizena Tyršova ulice. S. dr.

Strana č. 115

Sbírání materiálu a jeho zpracování v konceptu provedeno v lednu, únoru, březnu a dubnu 1978. Koncept přečten, projednán a schválen na schůzi letopisecké komise za přítomnosti tajemníka Měst NV  s. J. Sedlaříka dne 17. dubna 1978. Koncept projednala a schválila školská a kulturní komise Měst NV na schůzi 7. června 1978 a konečně rada Měst NV na schůzi 7. června 1978. Zápis do kroniky proveden ve druhé polovině června a první polovině července a dokončen 15. VII. 1978.

Strana č. 114

Květen. Bylo 7 dní jasných, ostatní s malou a velkou kupovitou oblačností nebo zamračených. 7. a 14. déšť, 15. přeháňky, 30. nevýrazná bouře s deštěm. Větry JV,  S , SZ. Teploty: 1. až 5. kolem 20° (21°až 23°) 6. až 15. kolem 15°, 20. ve 14. hod. 23°, v posledních dnech opět kolem 15°; 25. a 29. ve 14 hod 21°.

Strana č. 113

mecké spolkové republiky, Francie, Švýcarska a Norska. Závod dostal Rudou standartu podnikového ředitele a Čestný diplom vlády k 60. výročí VŘSR. Běžky Bohemia, Cristal junior, Diamant a skokačky Sokol byly oceněny jako nejlepší v oborovém podniku. V závodě je sedm brigád socialistické práce s 64 členy. Z nich tři brigády jsou nositeli odznaků stříbrných, jedna bronzové a tři soutěží. Pracující se zapojili do socialistické soutěže k 60. výročí VŘSR, IX. sjezdu odborářů a II. sjezdu SSM. RBR. Hrubá výroba splněna na 103,6 %, výroba zboží 104,7, produktivita práce 104.

Strana č. 112

ků. Veliký zájem je o individuální rodinné domky, kde bude příděl vyčerpán, zatím co o skupinovou výstavbu rodinných domků (řadovou) není dostatečný zájem.

Strana č. 111

Strana č. 110

Strana č. 109

Po uvítání hostí následovalo otevření, prohlídka zařízení, odevzdání čestných uznání závodům za aktivní pomoc a beseda s vědeckým programem a promítání filmů.

Strana č. 108

Zdravotnická tribuna
Dne 30. března uspořádal v Kulturním domě OÚNZ – oddělení zdravotní výchovy v Novém Městě společně s Jednotným klubem pracujících, Odbočkou ČČK a Čsl. svazu žen zdravotnickou tribunu Co víte o svém srdci. Zahájil ji ředitel OÚNZ zasloužilý lékař MUDr. Jurnečka. O prevenci onemocnění oběhového systému hovořil MUDr. Filipenský a o sportu a srdci primář MUDr.  Daněk Ck.

Dne 30. dubna zahájil volejbalový oddíl TJ Sokol druhou polovinu mistrovské soutěže II.národní ligy mužů. Domácí družstvo se střetlo s Technikou Brno.

Strana č. 107

Slavnostní zahájení v Kulturním domě bylo 21. I. v 18 hodin. Výsledky: závod žen na 5 km: 1) Blanka Paulů 16-15,8; 2) Ronningerová (Norsko) 16:40,6; 3) Minelová (NDR) 16-54,4; 4) Heslerová (NDR) 16:58,6; 5) Passiárová 17:9,2; 6) Pospíšilová 17:11,1; 7) Palečková 17:21,6; 8) Dahlová (NDR) 17:23,7. Ženy 10 km: 1) Paulů 34:47,8; 2) Ronningová (Norsko) 35:57,3; 3) Dahlová 37-:35,2; 4) Hesslerová 37:47,0; 5) Passiárová 38:0,0; 6) Neinelová (NDR) 38:07,6; 7) Fronssetová (Norsko) 38:26,3; 8) Pospíšilová 38:50,5.

Stránky