O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 6

městským výborem KSČ v r. 1974, a ředitelům škol zpracovat úkoly, týkající se školství na základě usnesení městské a okresní konference KSČ, XXV. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu a XV. sjezdu KSČ pro školní rok 1976/1977 a zajistit důstojné využití oslav 55. výročí založení KSČ a příprav k XV. sjezdu strany k výchovným účelům. Vzala na vědomí zprávu s. Špinara o přípravách na zahájení akcí Z v r. 1976 a o výsledcích finančního hospodaření městského národního výboru, Jednotného klubu pracujících a provozoven Měst NV za r. 1975.

Strana č. 5

Zasedání pléna Měst NV

Strana č. 4

Rozpis prováděcího plánu nezahrnuje výdaje na akci Z; ta bude rozepsána po projednání limitu okresním národním výborem. Limit výdajů na pohoštění a dary je stanoven závaznou částkou 4000 Kčs. Také výdaje na volby nejsou v rozpočtu zahrnuty. Příjmy: daně a poplatky 335.000; příjmy činnosti rozpočtových organizací 2,231.000; plánované neúčelové dotace 6,347.000; plánované subvence 940.000; doplňkové příjmy 50.000. Příjmy celkem 9,903.000 Kčs.

Strana č. 3

Rok 1976 byl rokem dvou významných událostí v politickém životě našeho pracujícího lidu. V dubnu se konal v Praze XV. sjezd Komunistické strany Československa, který v hlavním referátu generálního tajemníka strany a presidenta republiky s.  G. Husáka podrobně a kriticky zhodnotil všechno, co bylo ve straně a v celé naší socialistické společnosti vykonáno od XIV. sjezdu KSČ a v období páté pětiletky, a v referátu předsedy federální vlády s. dr. L. Štrougala nastínil další velkolepý program ekonomického, sociálního a politického rozvoje obou našich národů v pětiletce šesté.

Stránky