O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 85a

Strana č. 84b

pro výstavbu obchodního střediska, a pěti hlasy proti dvěma rozhodla kupní smlouvu podepsat. S. Krotký informoval radu, že dědic po panu Slovákovi podal žádost o vrácení domu č. 8 na Sekaninově náměstí (dnes Domovní správa) do vlastnictví. Žádost projednala komise místního hospodářství a vyslovila se proti vrácení; rada projevila s jejích rozhodnutím souhlas. Rada konečně převzala na žádost Místní jednoty požární ochrany v Pohledci záštitu nad oslavami 50. výročí založení hasičského sboru.

Strana č. 84a

Strana č. 83b

a schválení návrhu usnesení.

Strana č. 83a

 

Politický život a činnost Městského národního výboru

Kniha 4

Kniha čtvrtá novoměstské historie

Kronika díl IV. - popisující období od 1.ledna 1966 do 31. srpna 1975

Stránky