O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 90a

jubilejní slavnosti začínají. Dechový sext, složený ze tří trubek, dvou lesních rohů a pozounu, zahrál starobylou studentskou hymnu Gaudeamus igitur, jejíž melodie navodila i přes těžké mraky a deštík ihned radostnou náladu všech přítomných.

Strana č. 89b

Strana č. 89a

 

pro Chiranu a pro zdravotnictví.
V jednomyslně schváleném usnesení přijata zpráva o činnosti rady, o akcích plánu výstavy v r. 1969, zpráva o činnosti komise sociálně zdravotní a Statut Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě. Radě MěNV uloženo zpracovat připomínky občanů, které byly na plenárním zasedání vzneseny na čistotu města.

Strana č. 88b

reservy. Rozpočet na rok 1969 činí 320.000; je ovšem otázka, jestli Okresní národní výbor ve Žďáře bude tuto částku krýt. Veškeré úkoly komise byly v ro. 1968 splněny a její práci možno hodnotit kladně.

Strana č. 88a

Strana č. 87b

Strana č. 87a

Strana č. 86b

koncertovaly na náměstí hudby a odpoledne bylo tradičně věnováno radovánkám dětí. Večer byla v jednotném klubu pracujících prvomájová veselice.

Dne 5. května převzal v Brně ředitel n. p. Chirana s J. Zoubek za přítomnosti zástupců společenských organizací státní vyznamenání. Za zásluhy o výstavbu, které vedení n. p. Chirana a kolektivu pracujících propůjčil na návrh vlády president republiky s. L. Svoboda. Vysoké státní vyznamenání bude jistě vedení i všemu osazenstvu závodu pobídkou vytrvat na započaté cestě a usilovnou prací dosahovat dalších úspěchů.

Strana č. 86a

Strana č. 85b

Stránky