O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 95a

Strana č. 94b

Strana č. 94a

Strana č. 93b

Strana č. 93a

Strana č. 92b

Strana č. 92a

Strana č. 91b

Strana č. 91a

Strana č. 90b

řediteli gymnasia diplom čestného uznání od rady Krajského národního výboru. Současně odevzdal diplomy čestných uznání za dlouholeté úspěšné a plodné působení vychovatelské a vyučovatelské profesorům Rudolfu Svačinovi, dr. Josefu Mikulcovi a Ferdinandu Rothschrinovi. Dalším řečníkem byl předseda Okresního národního výboru ve Žďáře s. J. Voráč, který odevzdal řediteli školy pozdravnou adresu Okresního národního výboru s oceněním práce a významu školy v uplynulých pětasedmdesáti letech. Důstojné shromáždění bylo ukončeno Státní hymnou.

Stránky