O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 100a

         Dne 20.dubna uskutečnila Místní organizace Československé strany lidové v sále Jednotného klubu pracujících hudební večer s programem Písničky nezapomenutelné(oblíbené české písně lidové a písně Karla Hašlera). Úspěšný populární kulturní podnik, na jehož realizování měli podíl J.Večeřa, J.Jinek, dr.Bureš, Marek, Okůrka, Pejchal, Večeřová, Smetanová a Pejchalová, měl v širokých vrstvách městského i venkovského obyvatelstva velký úspěch, o čemž svědčí tři další opakování ve dnech 25.dubna a 2.a 3.května.

Strana č. 99b

se konal v místnostech školy.
          14.března se konal v místnosti lidové školy umění koncert Horáckého kvarteta z města Žďáru. Členové kvarteta Vl.Raab, R.Drdla, J.Matoušek a J.Klimeš provedli komorní skladby Mozartovy, Haydnovy a Dvořákovy. Provedení přednesených skladeb mělo vysokou uměleckou úroveň, návštěvníků však bylo poměrně málo.

Strana č. 99a

divadelní hru Sedm výkřiků na moři, jejíž premiéra, režijně připravená Jindřichem Gretslem, se uskutečnila v našem městě v polovině prosince minulého roku. O den později provedl soubor tuto hru také ve Sněžném.

Strana č. 98b

Strana č. 98a

výboru. Rada byla seznámena s obsahem Ústavního zákona č. 117/69 o prodloužení volebního období a o možnosti provedení doplňovacích voleb. Přijato toto usnesení poněvadž řada poslanců Městského národního výboru svoje povinnosti neplní (z důvodu odstěhování, pro nemoc  apod.) přistoupí se v prvním čtvrtletí 1970 k doplňovacím volbám. Po zhodnocení všech poslanců budou dány návrhy na doplňovací volby Městského výboru Národní fronty a Komunistické strany Československa.

Strana č. 97b

Strana č. 97a

Strana č. 96b

národního výboru za účasti 24 poslanců a 30 občanů, což je účast proti jiným schůzím pléna značná. Na pořadu jednání byla kontrola usnesení, zpráva předsedy o činnosti rady od posledního zasedání pléna, zpráva o výsledcích hospodaření Městského národního výboru a jím zřízených organizací za tři čtvrtiny r. 1969, zpráva z úseku výstavby a údržby města za rok 1969, dílčí hodnocení soutěže k 26. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, diskuse a usnesení.

Strana č. 96a

Strana č. 95b

Provozovny vykázaly celkové tržby ve výši 1 936 000, zisk 187 000. Plánovaný zisk je 600 000 a očekává se jeho zvýšení, pro něž jsou reálné předpoklady. Dnes jsou provozovny poměrně dobře vybavené a prosperující a po finanční stránce jsou významným přínosem pro hospodaření Městského národního výboru.
Zprávu o stavu výstavby města podal vedoucí odboru s. Marek. Hlavní její body jsou zapsány v kapitole výstavba města na 105. stránce této kroniky.

Stránky