O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 105a

a Pionýrů položen světelný kabel a instalovány světelné stožáry. Bude provedena omítka štítu na rodném domě Vincence Májovského a fasády domů drogerie a sklenářství na náměstí dr. I. Sekaniny.

Strana č. 104b

Dne 1. července zahájil svoji činnost čtvrtý (sídlištní) zdravotnický obvod. Ordinace je umístěna na sídlišti v přízemí obytného domu č. 712 ve Smetanově ulici. K obvodu patří obyvatelé domů č. 730, 731, 815 až 857, 711 – 728 a 540. Věžový dům 732 zůstal nadále ve zdravotnickém obvodu MUDr. Vojtěcha Koutného.
Výstavba města

Strana č. 104a

obvykle párek, rohlík a čaj. Vyhlášení výsledků provedeno v 18 hodin v Jednotném klubu pracujících. Průběh těchto kuriózních a jedinečných závodů natáčela televize z Brna. Že se těšily obrovskému zájmu dětí i dospělých, je zcela samozřejmé.

Strana č. 103b

Strana č. 103a

na 58, 5 %. Počet odehraných filmů: z ČSSR 79, z Francie 19, z USA 17, z SSSR 13, z Německé spolkové republiky 12, z Velké Británie 9, z Itálie 6, z Rumunska 5, z Rakouska 4, z Jugoslávie 4, z Německé demokratické republiky 3, z Polska 2, ze Švédska 2, po jednom z Finska, Maďarska a Japonska. Nejúspěšnější české filmy Všichni dobří rodáci, Utrpení mladého Boháčka, Nebeští jezdci a Indiánské léto. Nejúspěšnější filmy cizí Kleopatra a Dostavník, oba z USA, Tygr sedmi moří a Oskar (Francie), Smrt v červeném jaguáru (Německá spolková republika) a Becket (Anglie).

Strana č. 102b

Strana č. 102a

Strana č. 101b

Strana č. 101a

Strana č. 100b

ctitelů malířského umění, snad nejvíce od otevření výtvarných místností v budově Mě. N. V. Výstava děl slavného a populárního malíře, která trvala do 22. června, těšila se velikému zájmu početných návštěvníků.
      Téhož dne se konal v Novém Městě na Moravě Celostátní sjezd mládeže církve českobratrské evangelické, jehož se zúčastnilo na 3000 mladých chlapců a děvčat z celé republiky. Sjezd byl organizačně velmi dobře připraven a jeho účastníkům se v našem městě velmi líbilo.

Stránky