O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 113b

My, sovětská delegace z Murmaňska, při návštěvě Nového Města setkali jsme se se srdečným přijetím. Seznámili jsme nás s vaším průmyslem, školou i životem lidu vašeho nového, mladého města. Místo i lidé se nám velmi zalíbili. A vaše dárky dlouho nám budou připomínat vaše překrásné město i setkání s vaším lidem.
Přejeme si, aby přátelství mezi námi a vámi bylo pevné a věčné.
Zveme vás k nám – nemusíte se bát zimy, vřele vás přivítáme.
Chtěli bychom vás obklopit tak teplými city, aby se vaše srdce rozehřálo navěky.

15. VII. 1971  Čtrnáct podpisů

Strana č. 112b

Dne 29. července 1971 moje rodina i já navštívili jsme Nové Město na Moravě, kde nám ukázali jeho pamětihodnosti. Toto město je pro mne památné i proto, že v hrozné válečné době jsem zde prolil svoji krev. A jestli člověk prolil svoji krev v boji za svobodu v nějaké zemi – ta země přitahuje jej potom celý život, ať se nad ní prolilo kolik chce dešťů a roztálo kolik chce sněhu. My se stále vracíme do této země, objímáme šedé kameny tak jako kdysi jsme objímali své soudruhy partyzány, kteří už nikdy nevstanou z hrobu.

Strana č. 111

Strana č. 108b

Strana č. 108a

Strana č. 107b

Katolický farář P. Cechmajster a dr. Skoupý. Jméno zesnulého zachová naše město v čestné památce.

Strana č. 107a

Strana č. 106b

Pohyb obyvatelstva

Strana č. 106a

žito 1 555/ 1 820 – 700/ 811 q; ječmen 348/ 413 – 0; oves 1 254/ 1 131 – 180/ 225. Státní statek Nové Město na Moravě: pouze výroba: maso hovězí 380/ 440, vepřové 325/ 343, telata 24/ 19, brojleři 62/ 68; mléko 239 000/ 250 000; vejce 0; brambory v rámci celého statku splněny na 112, 6 %, obiloviny na 101, 2 %. Soukromý sektor (Koukola): maso hovězí 660 kg/ 600; mléka 2 999/ 2 500 l; vejce 1 580/ 1 520; žito 11. 57 q/ 12 000q; brambory 50. 80/ 50.00.

Strana č. 105b

V rámci občanské vybavenosti byly provedeny tyto stavební práce: komunikace v ulici Jamborově, Blažíčkově, Brožkově kopci a k pekárnám, vodovod v Maršovicích, venkovní elektroinstalace na Beranici a kanalizace před novou zástavbou v Maršovicích.

Stránky