O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 71b

lidovým soudem v několika případech ještě nahrazení způsobené škody, což činilo celkem 679Kčs a dále nařízena úhrada regresu ve výši 810Kčs. Přesto, že opatření soudu se pohybují v horní hranici, dostávají se někteří občané, především mladí, před soud několikrát. Proto se soud domnívá, že opatření, která může uložit, jsou neúčinná a že by k nápravě bylo zapotřebí trestů působivějších. Potom se rada zabývala reorganizací úřadu městského národního výboru, jejíž podstatou je zřízení odborů a zvýšení pravomoci národního výboru.

Strana č. 71a

Strana č. 70b

výboru dostavilo se osm příslušníků sovětské armády v podnapilém stavu, kteří chtěli násilím uplatňovat své požadavky. Zprávy byly pochopitelně zcela vymyšlené a nepravdivé.
Dne 24. října se konala v Jednotném klubu pracujících veřejná ustavující schůze místní odbočky Československého svazu žen, na níž byl zvolen nový městský výbor v čele s předsedkyní Evou Svačinovou, učitelkou základní devítileté školy. Schůze se zúčastnilo mnoho novoměstských žen, které slíbily, že jako členky největší organizace žen v naší republice budou hájit své zájmy a pracovat pro rozkvět našeho města.

Strana č. 70a

Strana č. 69b

oznámily zvony obou našich kostelů a sirény průmyslových závodů zahájení dvouminutové protestní stávky proti obsazení našeho území. Je také třeba zaznamenat, že v prvních dnech od vstupu spojeneckých armád na naše území zasedal bez přerušení městský národní výbor společně s městským výborem KSČ.

Strana č. 69a

Strana č. 68b

Sportovní ulici, nesjízdné aleji a sokolovny, nepořádku na náměstí Palackého, úpravy v terénu v ulici Pod starou radnicí, stavby mateřské školy a dokončení úpravy komunikací v Pohledci, silnice k Brožkovu kopci, bourání domů na Malé ulici a kanalizace. V diskusi vystoupila také poslankyně Národního shromáždění, s. N. Meluzínová, která informovala poslance městského národního výboru o práci Národního shromáždění v těchto pohnutých dnech.

Strana č. 68a

Strana č. 67b

na úseku placených služeb Komunálních služeb    1) zajistit náborem učňů klempířství, kamnářství, vodoinstalatérství, malířství a natěračství    2) rozšířit služby v autoopravně     3) provádět postupnou výměnu strojového parku    4) dokončit do r. 1970 přemístění zahradnictví Bojanovský do provozu Na výhledech     5) v letech 1971/1972 vybudovat další skleníkové plochy a za     6) v téže době započít s výstavbou provozních budov Komunálních služeb ve dvorním traktu ředitelství a vyřešit vybudování centrálního skladu.

Strana č. 67a

Stránky