O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 76b

V neděli 22. prosince provedl Pěvecký a hudební odbor Smetana při Jednotném klubu pracujících v sále klubu koncert s názvem vánoce v hudbě staletí. Byly provedeny vánoční skladby pro zpěv, housle, flétnu, varhany a ženský a smíšený sbor, a tentokrát po prvé v historii obnoveného odboru Smetana také pro orchestr. Vyvrcholením výborně připraveného koncertu bylo skvělé provedení slavné Pastorální vánoční mše Jana Jakuba Ryby, Hej, mistře pro sóla, sbor, orchestr a varhany, přijaté přeplněným sálem s bouřlivým nadšením a potleskem, který nebral konce. Skladby nacvičil a řídil dr.

Strana č. 76a

J. Grepl a Horácké kvarteto ze Žďáru nad Sázavou. Výstava, která se těšila pozornému zájmu četných návštěvníků, trvala do 10. listopadu.
Dne 28. října otevřelo Horácké muzeum v jedné ze svých místností malou výstavku dokumentů z období první světové války a 28. října 1918. Uvedl ji stručným proslovem městský kronikář Dr. J. Mikulec, který měl 21. listopadu v sále Jednotného klubu pracujících podrobnou a obsahově bohatou přednášku o 28. říjnu 1918 v Novém Městě na Moravě.

Strana č. 75b

Od 7. října byla v kanceláři předsedy městského národního výboru vyložena na týden městská kronika k veřejnému nahlédnutí všem obyvatelům města.

Strana č. 75a

Dne 15. června sehrál Dramatický odbor Jednotného klubu pracujících v sále klubu divadelní hru Jana Drdy Dalskabáty – hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Připravil ji Ph Mg Jan Kervitzer, který s herci, kteří se podíleli na realizaci divadelního představení, dosáhl u početného publika pronikavého uměleckého úspěchu. Hra byla na přání publika opakována ještě 5. července.
Dne 14. července otevřela Horácká galerie ve výstavních místnostech v budově městského národního výboru výstavu výtvarníků Horácka, uspořádanou k 50. výročí vzniku Československé republiky.

Strana č. 74b

se vnímavému zájmu početného publika.
Dne 31. května uspořádala městská lidová knihovna a Jednotný klub pracujících v sále klubu večer milostné poezie, připravený ředitelkou knihovny Marií Hamžovou. Verše předních našich i světových básníků a dramatiků recitovali Hamža, Petrová, Večeřová, Hamanová a Hamžová. Večer se početným návštěvníkům velmi líbil.

Strana č. 74a

Kulturní život
V neděli 28. ledna otevřela Horácká galerie výstavu obrazů, grafiky a kreseb žďárského malíře Miroslava Roštínského. Vernisáž uvedl okresní inspektor pro kulturu s. Josef Křížek.

Strana č. 73b

provozoven činí 59.000. Provozovny celkem: tržby 1,993.000, zisk 385.000. Mimoto je v nákladech 74.000 odpisů na nákup a obnovu strojů a zařízení. Plán zisku na rok 1968 byl 420.000. Očekávaný zisk bude vysoko překročen. Dobré výsledky a vzorné vedení provozoven jsou dílem jejich vedoucího s. Nečase.
Zprávu o hodnocení výstavby a údržby města přednesl předseda komise pro výstavbu s. Mareček. Hlavní body jeho zprávy jsou zapsány na 80. stránce této kroniky.

strana č. 73a

Strana č. 72b

ního národního výboru vysvětlení. Na poslední schůzi rady dne 22.listopadu bylo za přítomnosti předsedy okresního národního výboru s. Voráče, poslankyně Jihomoravského krajského národního výboru v Brně MUDR. Rýdlové a poslanců okresního národního výboru s. Altmanové a Bílka znovu projednávána kategorizace města na žďárském okrese. V závěru jednání rada rozhodla, aby zástupci města zajeli v této trapné záležitosti přímo na krajský národní výbor a požadovali tam bezpodmínečně naprosto objektivní posouzení našeho požadavku i návrhů Žďáru a Bystřice.

strana č. 72a

Stránky