O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 81b

se téměř pravidelně střídaly s jasnými. Ve dnech 2., 6., 13., 18., a 25. byly mírné bouřky; vydatných přeháněk a dešťů bylo dost. V celém měsíci září byly teploty kolem 15°, v posledním týdnu o něco nižší. Zamračených a oblačných dnů bylo víc než jasných. Vály mírné větry, drobně pršelo v šesti dnech a 27. a 28. byl za svítání bílý mráz. V prvním týdnu měsíce října byly teploty kolem 10°, ve druhém kolem 12°, ve třetím kolem 8° a v posledním o něco málo nižší. Po celý měsíc bylo převážně zamračeno a oblačno; jasno bylo jen 5. navečer, 19. a 20. ráno a 21. a 22. po celý den.

Strana č. 81a

Místní organizace Československého svazu chovatelů drobného zvířectva uspořádala ve dnech 20. a 21. července tradiční, již šestou výstavu králíků, holubů, drůbeže a kožešinových zvířat. Výstava byla otevřena v bývalé státní karanténní stanici, nyní v tržnici za nádražím a těšila se velikému zájmu četných návštěvníků z řad odborníků i laiků.
Tatáž organizace uspořádala ve dnech 15. až 17. listopadu v Jednotném klubu pracujících výstavu exotů a drobného zpěvného ptactva s možností nákupu různých ptáků a získání zkušeností od chovatelů.

Strana č. 80b

vedle bloku H na Malé ulici. Před dokončením je také stavba telefonní ústředny ve Štursově ulici. Pokračuje soukromá výstava 18 rodinných domků na Brožkově kopci a 18 rodinných domků na Beranici.

Strana č. 80a

Strana č. 79b

věnoval historii sklářství a železářství na Vysočině, městské správě, poměrům hospodářským,

Strana č. 79a

23. ledna zemřel ve věku 66 let po dlouhém a těžkém utrpení bývalý zaměstnanec Hospodářského družstva Rudolf Havlík, pohřbený 27. ledna na evangelickém hřbitově. 28. února zesnula po dlouhém utrpení a 2. března byla na katolickém hřbitově pochována Marie Bramborová, manželka majitele krejčovského závodu. Dne 29. února odešel ve věku 91 let bývalý dlouholetý notář Artuš Müller. V zesnulém, který byl 6.

Strana č. 78b

V pátek 26. července se konala v sokolovně veřejná schůze všech členů Sokola a jeho příznivců, svolaná přípravným výborem za účelem plného obnovení činnosti této tělovýchovné organizace.
Dne 19. prosince uspořádal Závodní výbor ROH Silničního vývoje Brno – provoz Nové Město na Moravě při příležitosti zahájení provozu sauny besedu s docentem dr. Františkem Vojtou z Brna o významu saunování.

Strana č. 78a

Německého konal se ve dnech 27. a 28. ledna. Byl zahájen 27. ledna v 9 hodin dopoledne závodem žen a juniorek v běhu na pět km a juniorů a mužů v běhu na 15 km. Odpoledne ve 13,30 pokračoval závod startem mladších a starších dorostenců a dorostenek. V neděli 28. ledna v devět hodin odstartován závod žen a juniorek na 10 km a současně XX. ročník Memoriálu Josefa Německého. V běhu na 15 km zvítězil Karel Sacký z MFZ Frenštát, druhý byl Jan Beran ze Strakonic a třetí Miluška z Dukly Liberec. Závodu se zúčastnili dva běžci z Německé demokratické republiky, z nichž S.

Strana č. 77b

instalována výstavka materiálů, vztahujících se k našemu městu v době první světové války a ke vzniku Československé republiky, a v prosinci ve výtvarných místnostech horácké galerie v budově městského národního výboru výstava karikatur malíře Rudolfa Puchýře a knihvazačských prací Bohuslava Plevy. Uskutečněny dvě besedy, první městského kronikáře dr. Josefa Mikulce k 28. říjnu 1918 v Novém Městě na Moravě a druhá s Rudolfem Puchýřem a Bohuslavem Plevou o jejich pracích. K výstavě R. Puchýře a B. Plevy vydán katalog s textem Jiřího Šebka.

Strana č. 77a

Stránky