O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 31b

soutěže k XIII. sjezdu Komunistické strany Československa o titul Vzorná obec. Úkolem soutěže je plnění usnesení XIII. sjezdu k rozvinutí socialistické pracovní iniciativy a aktivity občanů za splnění vytčených zásad, které mají učinit naše město krásnějším.

Strana č. 31a

v Novém Městě na Moravě, Krajské správy spojů, Pozemních staveb v Brně a u Kralovopolských strojíren v Brně. Pro I. etapu je zajištěna projekce, která bude vypracována do konce dubna a na další etapu bude projekce předložena do srpna tohoto roku.

Strana č. 30b

s. B. Dvořák. Rada zasedala v tomto období čtyřikrát. Projednávala činnost občanských výborů, Komunálních služeb a domovní správy a výsledky jejich hospodaření: Domovní správa nesplnila plán v nákladech provoz domů (83 %), opravách domovního majetku (85,6 %), opravách vlastní údržbářskou četou (92,5 %), nákladech na správu a řízení organizace (89,7 %) a v opravách dodavatelským způsobem (80 %). Komunální služby splnily plán až na tržby od obyvatelstva. Výkony bez daně byly splněny na 106,7 %, plán pracovníků na 101,4 %, fond pracujících na 101,4 % a zisk na 144,5 %.

Strana č. 30a

otázky existence prádelny (sedm diskusních příspěvků), finanční pomoci městského národního výboru. Tělovýchovné jednotě Sokol, plnění závazků a udržování čistoty ve městě.

Strana č. 29b

ní náklady; v srpnu bylo dáno do generální opravy. Všechny provozovny uspořily celkem 205.000 Kčs. Stav výroby v r. 1966: kamenolom: 11.783 m3 drcený materiál, 1.606 m3 kámen střelový a lomový, pískoviště: 772,25 m3 kopaný písek přesátý, 32m3 nepřesátý, cihelna: 450.000 cihel. cementárna: 2.733 kusů rour, 19 kusů dílců skruží, 14 kusů skruží, 529 patek k plotu, 570 kusů dlažby, 452 překladů, 6 kusů poklopů. Příjmy: kamenolom – 550.067,20 Kčs; cihelna 234.273,20, cementárna 73.253,85 a pískoviště 27.451,25 Kčs. Celkem 885.045 Kčs.

Strana č. 29a

komise pro obchod s. Hemzová. Personální změny byly schváleny plénem městského národního výboru na této schůzi.

Strana č. 28b

vedením technické služby města s péčí o komunikace, veřejné osvětlení a další úkoly, zhodnocení plánu investic, generálních oprav, akce Z a údržby.

Strana č. 28a

a byli s přijetím a s pobytem u nás nanejvýš spokojeni. Zásluhu o zajištění a bezvadný průběh návštěvy německých hostí u nás měl ředitel střední všeobecně vzdělávací školy Rudolf Svačina.

Strana č. 27b

U rakve se střídala čestná stráž občanů města. Závěrečný akt posledního rozloučení byl zahájen v 15 hodin kvartetem lesních rohů členů Státní filharmonie v Brně a Smetanovým sborem Západ, zazpívaným ženským sborem Pěveckého a hudebního odboru Smetana. Potom zhodnotil a ocenil životní dílo a význam V. Makovského předseda školské a kulturní komise městského národního výboru s. Rudolf Svačina a předseda Okresního národního výboru ve Žďáře s. Josef Voráč.

Strana č. 27a

Život veřejný a činnost městského národního výboru

Stránky