O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 36b

Dne 30. června se konalo v Jednotném klubu pracujících veřejné zasedání pléna městského národního výboru, řízené členem rady s. J. Břečkou. Bylo na něm přítomno 26 poslanců (tři omluveni, deset neomluveno), dále zástupce Jihomoravského krajského národního výboru s. Drápela, poslanci okresního národního výboru s. Bílek a Altmanová a 36 občanů. Na pořadu jednání byla kontrola usnesení, zpráva o činnosti rady od posledního zasedání pléna (26.

Strana č. 36a

správy 476.000, čištění města 23.000, sady 26.500, osvětlení města 77.500, pohřebiště 15.500, bytová péče: údržba 2.500, demolice 10.000. 7) školství a kultura: mateřská škola (Fuchsová) 119.600, mateřská škola (Fuchsová) 119.600, mateřská škola (Veselská) 52.900, mateřská škola (Fryčková) 21.600; základní devítiletá škola při střední všeobecně vzdělávací škole 130.400, vybavení nové školy 250.000; základní devítiletá škola (dolní) 282.600, zvláštní škola 20.000, vybavení nové třídy 20.000; základní devítiletá škola (1. – 5. posl.

Strana č. 35b

loňskému roku zhoršilo. V zájmu lepšího zásobování bylo povoleno zřízení nové prodejny zeleniny v domě p. Lorence v Gottwaldově ulici, kterou bude zásobovat Jednotné zemědělské družstvo ve Velkých Bílovicích. Společně se spotřebitelskými radami provedla komise prověrku zásobování prodejny Textil (vedoucí s. Chalupa) a Oděvy (vedoucí s. Novotná). V první prodejně vázne zásobování sýpkovinami, damaškem, barchetem a tesilem. Po jednání s ředitelstvím Textilu se situace poněkud zlepšila.

Strana č. 35a

dění občanských pohřbů. Dále prodiskutovala rada velmi důkladně návrh školské a kulturní komise na rozmístění školních a kulturních zařízení (byt po s. Konvalinkové dát pro družinu mládeže a lidovou knihovnu umístit v sokolovně) a ožehavý problém využití sokolovny pro kulturní účely. Projednala také zásady politicko organizačního zajištění voleb Místní komise lidové kontroly. Předseda školské a kulturní komise s. R. Svačina podal na této schůzi rady zprávu o jednání o zajištění a využití umělecké pozůstalosti po národním umělci V.

Strana č. 34b

občany. Hovořil o svých zážitcích z Velké vlastenecké války, o osvobození naší vlasti sovětskou armádou a zodpověděl dotazy z řad přítomných asi šedesáti lidí. Besedu, která měla velmi pěkný a srdečný průběh, řídil dr. J. Mikulec. Po skončení besedy v 21 hodin vrátil se generál Korovjakin do Brna.

Strana č. 34a

zení naší vlasti sovětskou armádou. Účastníci z řad školní mládeže a novoměstských pracujících vyslechli rozhlasový projev, po němž se odebrali v lampionovém průvodu na katolický hřbitov, kde položením věnce na hroby pochovaných zde rudoarmějců a minutou ticha byla uctěna památka těch, kdož položili své životy za naši svobodu.

Strana č. 33b

z funkce předsedy občanského výboru s. Havlíčka, a zvaní poslanců z obvodů č. 11, 13, 14 a 18 na schůze občanského výboru.

Strana č. 33a

obchodní sítě v našem městě je naprosto neuspokojivé. Je zde patnáct prodejen potravin a jedenáct prodejen průmyslového zboží. Z nich většina soužila třítisícovému městu v minulosti, zatím co dnes je počet obyvatelstva dvojnásobný. Mimo moderní samoobsluhu na sídlišti a prodejnu lahůdek na Komenského náměstí jsou všechny ostatní prodejny po stránce prostorové i skladové zcela neuspokojující. V textilních prodejnách byla zřízena z bývalé provozovny soukromé prodejna dětského prádla a oddělena dětská a panská konfekce.

Strana č. 32b

stránce se podnik dobře vypořádal s plánovanými odvody, takže mu zbylo i 20.000 Kčs na vyplacení odměn zaměstnancům. V domovní správě byly organizační i personální potíže, takže po čtyři měsíce byl podnik bez vedení a provoz vázl. Domovní správa má 19 pracovníků, 52 domů se 616 bytovými jednotkami. Tržby na jednu bytovou jednotku činí 1.914 Kčs, náklady 2.015 Kčs. Čistý zisk domovní správy v r. 1966 činil 114.000 Kčs a byl odveden do rozpočtu městského národního výboru. Po prvním prosinci 1966 došlo ke změně počtu domů tím, že byl převzat dům čp. 117 od Komunálních služeb a ke dni 31.

Strana č. 32a

Velké říjnové socialistické revoluce. Zbývá pouze jejich splnění.

Stránky