O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 46b

členy letopisecké komise, jejichž schůzí se pravidelně účastní předseda uměleckého národního výboru, za rok předcházející do kroniky zapsán. Podstatná část jeho hodnocení činnosti Horáckého muzea, v jehož čele stojí správkyně Věra Večeřová, která se vedení svého ústavu odpovědně plnícího všechny své úkoly plně věnuje, je zapsáno v části věnované Horáckému muzeu v r. 1967 na stránce této kroniky. Dále s.

Strana č. 46a

Dne 18. května se konala v Jednotném klubu pracujících přednáška zaměstnance Bulharského klubu J. Dimitrova z Brna dr. Boh. Ondráčka na téma Cestování po Bulharsku, doprovázená barevnými diapozitivy. Byla zajímavá a pěkná ale málo navštívená.

Strana č. 45b

Dne 16. března se konala druhá přednáška cyklu Pohledy do minulosti našeho města na téma O památných budovách, starých domech a lidech našeho města, uspořádaná Horáckým muzeem a Jednotným klubem pracujících v sále klubu. Přednesl ji městský kronikář dr. J. Mikulec.

Strana č. 45a

upraveném jevišti ve velkém sále klubu Moliérovu veselohru chudák manžel. Hru, ve které účinkovali staří známí ochotničtí herci manželé Heřmanští, Srnský, Dobiáš, Staněk vedle některých mladších nacvičil o představení řídil Jindřich Grepl. Dobré výkony herců a živý spád zajistily staré klasické francouzské veselohře úspěch u početného publika, takže hra musela být 17. ledna na přání publika opakována.

Strana č. 44b

severní straně nová okna a v celé budově nátěr oken. Zvýšení sociálních důchodů o 77.000.

Strana č. 44a

Zpráva o hospodaření městského národního výboru ve III. čtvrtletí 1967 s výhledem do konce roku přednesená předsedou finanční komise s. V. Benešem. Za tři čtvrti roku 1967 vykazuje hospodaření městského národního výboru vcelku přebytek příjmů nad výdaji ve výši 478.000 Kčs.

Strana č. 43b

rady zhodnocena kladně. Komisí je dost. Pět (plánovací, pro výstavbu, školská a kulturní, sociálně zdravotní a veřejného pořádku) je devítičlenných, čtyři (finanční, místního hospodářství, zemědělská a bytová) jsou sedmičlenné. Dobrou účast na schůzích i výsledky práce vykázaly komise místního hospodářství, školská a kulturní, bytová, výstavby, sociálně zdravotní a veřejného pořádku.

Strana č. 43a

soud byl sedmičlenný a jeho předseda byl s. Boleslav Houdek a místopředsedkyní s. Věra Šteflová. Rozhodoval ve dvou tříčlenných senátech. Všichni členové se osvědčili a měli by zůstat ve svých funkcích. Na návrh Okresního soudu ve Žďáře bude třeba rozšířit soud o dva soudce na tři stálé senáty.

Strana č. 42b

exportu na sto procent. Stalo se tak o měsíc dříve a přesto, že proti loňskému roku byl plán zvýšen o osmnáct procent. Je to jistě velmi pěkný pracovní úspěch vedení závodu a všech zaměstnanců.

Strana č. 42a

sbor Bohuslava Jeremiáše Český prapor. O průběhu slavnosti vyšla v časopise Směr Vysočiny velmi obsáhlá zpráva a také v okresním vysílání rozhlasu po drátě bylo o ní hodně informací.

Stránky