O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 51b

Přirozený přírůstek činí tedy 45 mužů a 35 žen, celkem 80 lidí. Přistěhováním přibylo 138 mužů a 165 žen, celkem 303 lidí. Odstěhovalo se 64 mužů a 73 žen, celkem 137. Přírustek přistěhováním činí 74 mužů a 92 žen, celkem 166 lidí. Celkový přírůstek přirozený a přistěhováním činí 119 mužů a 127 žen, celkem 246 lidí. Stav obyvatelstva Nového Města na Moravě s osadami Maršovice a Pohledec k 31. XII. 67 činí 3.109 mužů a 3.283 žen, celkem 6.392 lidí.

Strana č. 51a

Dne 28. dubna uspořádala tělovýchovná jednota Sokol ve velkém sále sokolovny tělovýchovnou akademii. Na jejím zdařilém průběhu měly podíl všechny složky základní tělesné výchovy, které pečlivou přípravou a bezvadným provedením prokázaly, že tradice bývalých slavných sokolských tělocvičných akademií ve městě dosud nezanikla a že za nových podmínek jsou zde další možnosti rozvoje na tomto úseku tělesné výchovy.

Strana č. 50b

novoměstských závodníků ing. K. Mrkvičky, J. Německého a L. Stehlíka. V 18 hod. provedeno losování. V sobotu ve 14 hod. byl u sokolovny start starších dorostenek v běhu na 5 km a starších dorostenců v běhu na 10 km. Odpoledne v 16 hod. bylo v sále kina provedeno losování pro Hančův memoriál, spojené s přednáškou pana Ch. Bouchta z Finska „Na lyžích napříč Gronskem“, doplněnou filmy a ukázkami arktické výstroje. V neděli 12. února odstartován v 9 hod. závod můžu v běhu na 50 km a v 10 hod. štafety třikrát pět kilometrů starších dorostenců. Ve 13 hod. byli u sokolovny vyhlášeni vítězové.

Strana č. 50a

roce navštívila muzeum řada cizinců (asi 250) z Německé spolkové republiky, Německé demokratické republiky, Rakouska, Anglie, Francie, Holandska, Švédska, Sovětského svazu a Spojených států amerických. Pomoc a podpora městského národního výboru muzeu a pochopení pro jeho poslání jsou velmi dobré. Muzeum vydalo v tomto roce publikaci Horácké vyšívky s textem dr. Vlasty Svobodové, vědecké pracovnice Etnografického ústavu Československé akademie věd v Brně. Za prodej publikací se utržilo 4.003 Kčs.

Strana č. 49b

Kino. V r. 1967 bylo plánováno 450 představení, uskutečněno 462 (102,6 %). Návštěvníků: plán 78.000, skutečnost 83.890 (107,5 %). Tržby: plán 330.000/366.995 (11102 %). Využití kapacity sálu 51,9 %. Průměrný počet osob na představení 182, počet Kčs na představení 794. Průměrná cena vstupenky 4,37 Kčs. Počet hracích dnů 297. Promítnuto celkem 197 filmů, z toho 128 klasických, 62 širokoúhlých a 5 na rozšířené promítací ploše. Nehrány pro malou účast tři filmy sovětské.

Strana č. 49a

v budově městského národního výboru výstavu Ex libris a příležitostná grafika Karla Němce, kterou zasvěceným proslovem, oceňujícím lidské vlastnosti i bohaté umělecké dílo našeho slavného rodáka zahájil prof. dr. J. Mikulec. Výstava, kterou navštívilo hodně ctitelů mistrova umění, ukázala bohatství jeho díla na jednom z významných úseků jeho malířské tvorby. K výstavbě byl vydán hodnotný a umělecky krásně vybavený katalog.

Strana č. 48b

z prací Jindřicha Grepla a J. Šilingra. Nedostatkem poměrně bohaté expozice hodnotných uměleckých fotografií bylo její vcelku ledabylé uspořádání, žádná propagace a žádné zahájení. Zájemců o výstavu bylo dost, ale návštěva mohla být daleko větší. Škoda promarněné příležitosti.

Strana č. 48a

III. dílu novoměstské kroniky. Bylo v této souvislosti mnoho jednání, intervencí a těžkostí všeho druhu. Na všechno je však třeba zapomenout, protože školní budova je dostavěna a v provozu a bude sloužit našim nejmenším občánkům. Řeší, byť ne zcela uspokojivě, tíživou a ožehavou otázku nedostatku školních prostorů pro vaše děti. Akt otevření se konal v deset hodin dopoledne před hlavní budovou. Předseda městského národního výboru s B. Dvořák přivítal přítomné hosty a účastníky slavnosti a v úvodním proslovu vylíčil historii budování nové školy a zhodnotil její význam.

Strana č. 47b

400 obědů, vaří však v současné době pro 600 strávníků. Lidová škola umění má 213 žáků, z toho 148 v oddělení hudebním a 65 ve výtvarném. Vyučuje se hře na klavír, housle, harmoniku a kytaru. Odborné učiliště Chirany, v jehož budově byla vyměněna okna a letos nebo v příštím roce bude provedena oprava fasády, má v prvním ročníku 28 učňů, ve druhém 18 a ve třetím 25, většinou dívek. Závod velmi nutně potřebuje zvýšit nábor chlapců. V odborném učilišti bude letos umístěna skupina 15 mladých Vietnamců. Lesnické učiliště má tři ročníky a 79 žáků.

Strana č. 47a

škole se provádí oprava střechy. Na budově střední všeobecně vzdělávací školy generální oprava střechy pokračuje. V místnostech bývalé mateřské školy v budově SVVŠ bude umístěna školní kuchyně pro vyučování vaření a nauky o potravinách, malá jídelna, dvě místnosti pro oddělené vyučování jazykové pro šestnáct žáků a jedna třída, kde budou umístěny dvě třídy pro dvacet šest žáků na směnné vyučování. Stálá učebna bude také v aule. Všechny třídy prvního až pátého postupného ročníku budou směnovat. Také budova dolní školy je připravena.

Stránky