O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 56b

Kulturní zpravodaj

Strana č. 56a

vykazovaly teploty pod normálem; kolísaly mezi 7 až 18°. Kolem 10. června se pohybovaly kolem 10°, ranní kolem 5°. Teprve v posledním týdnu se teplota zvedla až na 24 až 26°. Dnů bylo víc oblačných a zamračených než jasných. Deště bylo málo, vál jen slabý vítr. 3. června byla silná bouře a další dvě byly 20 a 27. Červenec byl vcelku velmi teplý a průměrná teplota byla kolem 26°. Také slunečné a jasné dny byly v převaze. Deštivé přeháňky byly řídké (čtyřikrát v měsíci) právě tak jako bouřky, které byly jen nevýrazné. Srpnové teploty byly hodně střídavé.

Strana č. 55b

Zpráva o povětrnostních poměrech, zpracovaná podle podrobných meteorologických záznamů člena letopisecké komise, s. Fr. Brázdy.

Strana č. 55a

ovarové ramínko vařené 28,-, tlačenka tmavá 22,-, světlá 25,-, vepřový lalok 30,-, vepřová hlava zavinutá 23,-. Moravské uzené 60,-, anglická slanina 35,-, čajovky 55,-, cikánská pečeně 60,-, zbojnická 50,-, sekaná pečeně 16,-. Uzená syrová: bůček 26,-, hlava vepřová 10,-, kolínko 12,-, krkovička 32,-, pečeně 35,-, plec rolovaná 38,-, šunka bez kostí 43,-, žebírka 6,-. Uzená vařená: bůček 33,-, šunka na kosti 47,-, šunka dušená 70,-, vepřové koleno 28,-, klobásy vinné 24,-, taliány 38,-, jazyk hovězí uzený 22,-, jazyk vepřový uzený 22,-.

Strana č. 54b

mléko 160.000/103.128; vejce 100.000/62.300; brambory 3.800 q/0; obilí 800 q/0, žito 500 q, oves 150, jařice 150. JZD Pohledec: maso vepřové 200/117,40, hovězí 308/199,39, telecí 10/5,12, drůbež 16/4,83; mléko 170.000/97.877; vejce 90.000/90.321; brambory 4.070 q/0; obilí 800q, žito 600, oves 200 – neodevzdáno nic. Státní statek: maso vepřové 315/208,07; hovězí 363/246,40, telecí 22/16,59; mléko 225.000 l/138.721. Ostatní neuvedeno.

Strana č. 54a

předsedou zemědělské komise s. Břečkou zprávu o postupu jarních prací a s plněním dodávkových úkolů novoměstskými zemědělskými závody. Všechny tři závody (státní statek a obě zemědělská družstva) musely na jaře zaorávat žito a jetel pro nepříznivé klimatické podmínky v zimě. Škoda je značná, i když je částečně kryta pojištěním. To ovšem nemůže nahradit ztrátu zrna a slámy, jejíž důsledky se projeví v živočišné výrobě v příštím roce. Poněvadž nebylo k dostání osivo, došlo ke kritické situaci v podsevech jetele a trav.

Strana č. 53b

Strana č. 53a

i v zimě. Bude zahájena montáž jídelny. Je rovněž smontována ze železobetonových prefabrikátů tělocvična. Celkový postup prací je uspokojivý. Mateřská škola a jesle byly dány do provozu 1. září. V současné době se dokončují terenní úpravy, komunikace a oplocení celého objektu. Prodejna Jednoty na Žďárské ulici byla připravena k dokončení, které ale bylo odvislé od instalace ústředního topení. Po četných intervencích bylo s instalací započato. Lze předpokládat, že k otevření dojde 15. prosince 1967. Družstevní bytová výstavba.

Strana č. 52b

Strana č. 52a

Dne 26. dubna zemřel po dlouhé a těžké nemoci stolařský mistr Jaroslav Mazel, pochovaný v sobotu 29. dubna na místním hřbitově evangelickém.

Stránky