O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 24b

byl přečten a projednán na schůzi letopisecké komise, konané za přítomnosti předsedy městského národního výboru s Bohuslava Dvořáka dne 9. června 1967, a po drobnějších doplněních byl jednomyslně schválen.

 

Zápis do kroniky byl dokončen 10. července 1967.

 

 

 

Strana č. 24a

bylo viditelné jen asi patnáct minut, a to od 1015 do 1030; jinak byla obloha stále zakryta mraky.

Červen byl vcelku teplý. V prvních dvou třetinách měsíce dosahovala teplota až 25°, poslední třetina byla chladnější (kolem 15°). Zamračených dnů bylo víc než jasných. V posledním týdnu bylo hodně přeháněk a deště. 24. byly dvě bouře. Vál mírný vítr západního směru.

Strana č. 23a

Dožila se požehnaného věku 93 let. Dne 8. prosince zemřela po dlouhém utrpení paní Marie Maděrová, vdova po řídícím učiteli. Rozloučení se zesnulou se konalo 12. prosince u domu smutku, zpopelnění v brněnském krematoriu dne 13. prosince. Dne 17. prosince zemřel ve věku 75 let pekařský mistr na odpočinku a bývalý člen rady místního národního výboru, František Hemza. Po rozloučení v evangelickém kostele byl pohřben 21. prosince na místním hřbitově církve českobratrské evangelické.

Strana č. 23b

V r. 1966 nebylo město postiženo žádnou přírodní katastrofou ani požárem.

Přehledná zpráva o povětrnostních poměrech, pracována na podkladě podrobných záznamů člena letopisecké komise, s. Fr. Brázdy.

Lednové teploty měly klesající tendenci od 3° na začátku měsíce na -10° až 18°, což trvalo až do poslední třetiny měsíce, kde se teplota zase zvýšila k bodu mrazu. Po celý měsíc bylo střídavě zamračeno s občasným vyjasněním, se sněhovými přeháňkami a s mírným větrem. Sněhu v průměru 8 cm; sněhová pokrývka z počátku měsíce nesouvislá, v polovině měsíce skoro souvislá.

Strana č. 22b

Obyvatelstvo

V r. 1966 se v našem městě narodilo 69 chlapců a 55 děvčat, celkem 124; zemřelo 26 mužů a 22 žen, celkem 48. Přirozený přírustek činil tedy 43 mužů a 33 žen, celkem 76. Přistěhováním přibylo 177 mužů a 210 žen, odstěhováním ubylo 64 mužů a 92 žen; činil tedy přírustek přistěhování 113 mužů a 118 žen, celkem 231. Celkový přírustek přirozený a přistěhováním činí 156 mužů a 151 žen, celkem 307. Celkový počet obyvatelstva Nového Města na Moravě s osadami Maršovice a Pohledec k 31. prosinci 1966: 2.990 mužů a 3.156 žen, celkem 6.146.

Strana č. 22a

Moravě má vše zaseto, brambory dosázeny, opravy strojů provedeny, na lukách vystruhováno a závlahy provedeny. Dobytek je vyháněn na pastvu a krmí se zelenou travou. Dodávky: telecí maso 584 kg, vepřové 11.990 kg, hovězí 21.502 kg, mléko 59.990 l. V letošním roce přálo jarním pracím počasí, a proto bylo možno dodržet agrotechnické lhůty a všechny práce dokončit včas.

Strana č. 21b

sportu a olympijský vítěz H. Zdražila, zasloužilý mistr sportu Otáhal a mistři sportu Kužílek, Petrák, Babinský, Lera a další. Přebory byly zahájeny v pátek 4. listopadu v 16. hodin váhami do 56 a 60 kg a pokračovaly v sobotu a v neděli dopoledne, kdy byly brzy po poledni zakončeny vyhlášením vítězů a odevzdáním diplómů a cen. Závody, které se těšily značné pozornosti a zájmu našich spoluobčanů, velmi dobře připravil a organizačně zvládl oddíl vzpírání při tělovýchovné jednotě Sokol.

Strana č. 21a

Muzeum vydalo katalog k Jíchově výstavě a soubor pohlednic z díla Jana Štursy. Přírustkových položek bylo 207 vesměs národopisných. Sbírkových předmětů v I. stupni evidence bylo 6.217, ve II. stupni 1.584. Muzejní rada se k projednávání nejdůležitějších záležitostí ústavu sešla pětkrát; jejími členy jsou Josef Koudela, který je předsedou rady, V. Večeřová, správkyně muzea, dr. Josef Mikulec, Milan Kotlář, Josef Večeřa, Jindřich Rozsypal a Bohuslav Pleva.

Strana č. 20b

a ostatními složkami. Estetickou výchovu zajistí Horácká galerie, která připraví výstavu grafika Jiřího Šebka, malířky V. Leskové, O. Blažíčka a J. Jambora a ve spolupráci s Horáckým muzeem výstavu lidových vyšívek a fašistická zvěrstva, dále obnovený taneční a dramatický odbor Jednotného klubu pracujících, Pěvecký a hudební odbor Smetana a lidová škola umění. Dále se bude podílet na osvětové práci střední všeobecně vzdělávací škola přednáškami, kulturními večery a vydáváním Kulturního zpravodaje.

Strana č. 14b

Bylo na něm přítomno dvacet sedm poslanců, sedm bylo omluveno a pět neomluveno, a patnáct občanů. Řídil je člen rady, s. J. Zpěvák. Pořad jednání z neuskutečněného zasedání dne 4. listopadu byl doplněn rozborem příčin porušování veřejného pořádku, předložením plánu kulturní a osvětové činnosti v r. 1967 a předáním uznání městskému národnímu výboru od národního výboru okresního.

Stránky