O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 232

V prosinci byla vcelku mírná zima s teplotami kolem 0°. Teprve v poslední třetině došlo k podstatnějšímu poklesu teploty; 27.XII. naměřeno -10°, 30.XII. -14°. Bylo zamračeno a většinou klidno. Sněhu bylo poměrně málo; sněhová pokrývka asi 10 cm silná.

Koncept zápisu schválen letopiseckou komisí dne 17. července 1966.
Zápis do kroniky dokončen 10. srpna 1966.

Strana č. 231b

Dubnové teploty odpovídaly ročnímu průměru v tomto měsíci a 4.IV. dosáhly maxima 14°; v průměru se pohybovaly kolem 7°. Slunné dny byly pouze na začátku měsíce, jinak bylo většinou zamračeno a oblačno. Sníh se udržel pouze v lese;jinak byl kraj už bez sněhu. Ve druhé polovině měsíce byly dešťové přeháňky a několikrát i vydatný déšť.

Strana č. 231a

Požáry. Také v r. 1965 bylo naše město ušetřeno katastrof, způsobených ohněm. Došlo pouze ke dvěma požárům, z nichž první, který vypukl dne 20. Května ve 22 hodin v kotelně pily Jihlavských dřevařských závodů (bývalá pila Kadlecova), byl objeven zaměstnancem závodu Kadlecem, který jako člen místní jednoty požární ochrany lokalizoval ohnisko požáru došlo ve 12 hodin dne 1. Září, kdy neopatrností dělníků pracujících na stavbě bylo ohněm zničeno veliká dřevěná hala, součást nově budovaného velikého závodu nár. podniku Sport za Novým Městem směrem k Pohledci.

Strana č. 230b

účasti našich spoluobčanů byla pohřbena 4. srpna na evangelickém hřbitově. V ranních hodinách dne 26. listopadu zemřel náhle po tragickém smrtelném zranění způsobeném neopatrným šoférem nákladního auta Uhelných skladů, zaměstnanec Státního statku v Novém Městě na Moravě, Adolf Vašík, ve věku 55 let. Byl pohřben za veliké účasti našich občanů na zdejším evangelickém hřbitově v úterý 30. listopadu.

Strana č. 230a

a předseda svazu pro turistiku a cizinecký ruch při Městském národním výboru v Novém Městě na Moravě, s. František Hermann. Rozloučení se zvěčnělým zemřelým se konalo před sokolovnou dne 1. února v 10,30 hod., zpopelněním v brněnském krematoriu za účasti novoměstských přátel dne 2. Února.

Strana č. 229b

121 dětí. Toto číslo se týká narozených dětí z města a z obou osad. Pouze ve městě se narodilo 92 dětí, z toho 50 chlapců a 42 děvčat. V téže době zemřelo ve městě 35 našich spoluobčanů, z toho 17 mužů a 16 žen. Do města se přistěhovalo 280 lidí, z toho 149 mužů a 131 žen, vystěhovalo se 136, z toho 72 mužů a 64 žen. K 31. prosinci 1964 mělo město 5.638 obyvatel, k 31. prosinci 1965 5839, z toho 2834 mužů a 3005 žen.

Strana č. 229a

sena. Pro mimořádně deštivé počasí narostlo na našich loukách a polích velmi mnoho trávy, takže lze očekávat vysokou sklizeň. Tu však je zapotřebí včas a beze ztrát dostat do bezpečí. Brigádnícká práce bude placena podle směrnic jednotlivých zemědělských závodů. O deset dní později obrátil se s obdobnou výzvou na naše spoluobčany státní statek. O relaci městského rozhlasu bylo v této souvislosti sděleno, že příznivější počasí dovolilo pokosit více luk, aby bylo sklizeno seno co nekvalitnější, bude třeba je včas složit do kup. A právě k této práci je zapotřebí hodně brigádnické výpomoci.

Strana č. 228b

21. března v Jednotném klubu pracujících přednášku o výživě a ochraně ovocných stromů, kterou proslavil známi praktik ovocnář s. Huňáček. 26. března oznámila zemědělská komise městského národního výboru, že všichni pěstitelé ovocného stromoví jsou povinni zajistit jeho ochranu postřikem chemickými prostředky. Mohou jej provést sami, anebo za pomoci státní traktorové stanice v Bohdalově, která provede postřik ve městě v nejbližších  dnech.

Strana č. 228a

Košíkové žen. Turnaj, který se konal v tělovýchovném středisku, byl zahájen v pátek 9. dubna v 18,30 hod. a zúčastnily se ho oddíly jiskra Kyjov, Slávia – vysoké školy Praha, Slovan Bratislava a Lokomotiva Ústí nad Labem Startovalo několik státních reprezentantek. Dne 26. května sehráno na hřišti za sokolovnou přátelské fotbalové utkání mužstvo Lunického odborného učiliště z hradu Veveří s mužstvem Lesnického  odborného učiliště z Nového Města na Moravě.

Strana č. 227b

Závodů byl pověřen lyžařský odbor tělovýchovné jednoty Sokol, který se svěřeného úkolu zhostil s nejvyšším uznáním. Na výzvu městského národního výboru bylo město uklizeno vyzdobeno, aby mohlo důstojně přijmout závodník i početné hosty, kteří se na celostátní mistrovství sjeli z celé republiky. Slavnostním zahájení se konalo ve středu 17. února v 19 hod. po průvodu od nádraží městem před sokolovnou. Ve čtvrtek 18. Února v 8,30 hod. byl odstartován závod mužů v běhu na 30 km a žen na 10 km, v pátek 19. února ve 14 hod.

Stránky