O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 182a

i některé kritické připomínky k navrženým kandidátům.

Strana č. 181b

kratší vyřízeny.
Schválením usnesení, aby na prvním řádném zasedání pléna nově zvoleného místního národního výboru byla finanční komisí podána zpráva o hospodaření provozovny sulfarezitu a aby na toto zasedání byli pozváni i všichni poslanci místního národního výboru, kteří z něho vystupují, byla tato poslední plenární schůze ukončena.

Strana č. 181a

z Brna. Byly povoleny tři zahrádkářské kolonie se 24 chatami nebo besídkami. Milionovým nákladem provedena rekonstrukce jatek a rozšíření pracovišť v některých závodech, k čemuž místní národní výbor poskytl pozemky, jak tomu bylo třeba u Silničního vývoje, Sportu, Jáchymovských dolů a Okresního stavebního podniku. Byla postavena hala pro potřeby státního statku a samostatná studna pro potřeby kravína. Na jaře 1964 dána do provozu úpravna vody u Pohledce a tím odstraněn tíživý nedostatek vody ve městě, náklad na úpravu činil 1,050.000kčs.

Strana č. 180b

Oslava Dne osvobození se konala v předvečer svátku dne 8.května. V osmnáct hodin se shromáždila školní mládež a novoměstští pracující na náměstí dr. I. Sekaniny, odkud vyšel průvod na místní hřbitov. Zde byly k hrobům rudoarmějců položeny věnce, recitována báseň, vyslechnut projev předsedy městského výboru KSČ s. K. Mádle a na závěr zazpívána pionýrským souborem Základní devítileté školy ruská píseň.

Strana č. 180a

Dne 2. dubna provedla městská odbočka Svazu československo sovětského přátelství před zahájením filmového představení v našem kině slosování zájezdných známek do Sovětského svazu. Šťastným výhercem se stal
Téhož dne otevřeno v domě služeb na náměstí dr. I. Sekaniny nově zřízené moderní dámské kadeřnictví ve velmi pěkně a vkusně upravených a vybavených provozních místnostech.
Dne 24. dubna vykonali žáci třetích tříd obou základních devítiletých škol v našem městě složení pionýrského slibu. Pěkná slavnost dětí se konala v sále sokolovny za účasti učitelů i četných rodičů.

Strana č. 179b

do vodních zdrojů jako nádrží k protipožárním účelům a zajištění cisternového vozu pro místní jednotu požární ochrany, výzva výstavbě Jáchymovských dolů, aby pokud možno v nejkratší době uvolnila prostory a objekty bývalých uhelných skladů pro zřízení prodejny stavebnin a doplnění a zaktivizování komise cestovního ruchu.

Strana č. 179a

V bohaté diskusi se poslanci zaměřili na provozovnu sulfarezitu, sociální zařízení na koupališti, otevření prodejny stavebních hmot, úpravu vozovky k samoobsluze na sídlišti, práci rady místního národního výboru a jeho komisí, zbourání hotelu Musil a opravu sokolovny, Komunální služby, opatření centrální čističky pro město, jehož potoky ve městě a pod ním jsou hotovými stokami a mrtvými vodními toky, zajišťování drobných řemeslnických prací pro socialistický sektor, desolátní stav provozoven Restaurací a jídelen a kovářské služby.

Strana č. 178b

Dne 20. března se konala v síle Závodního klubu schůze pléna místního národního výboru za účasti 20 poslanců a 15 zástupců rozmanitých institucí, a to s. A. Pličzky za okresní národní výbor, poslance tohoto výboru s. R. Remeše, S. Korbáře za místní odbočku Svazu invalidů, s. dr. Putnera za odbočku Svazu rybářů, s. Německé za výbor žen, s. Kupkové za místní skupinu Československého svazu mládeže, s. Pohanky za místní odbočku Svazu požární ochrany, s. inž. Musila za městský výbor KSČ, s. Stráníka za Restaurace a jídelny, s. Kalába za Lacrum, s. Heřmanského za Svazarm a s.

Strana č. 178a

S platností od 10. února 1964 byla provedena úprava cen některých druhů potravinářského zboží. V zájmu spravedlivějšího odstupňování cen nejkvalitnějších a nejvíce žádaných druhů výsekového masa se zvýšily ceny těchto druhů masa: telecí kýta z 32 na 35 Kčs, roštěná bez kosti z 26 na 30, svíčková hovězí z 27 na 35, hovězí játra na 17, telecí na 35 a vepřová na 27, vesměs za jeden kilogram. Šunkový salám zvýšen na 40, turistický na 60, lovecký a čabajská klobása na 70, uherský salám na 120 a krájená šunka na 70 Kčs za kg.

Strana č. 177b

Komise místního hospodářství projednávala řízení Komunálních služeb, Domovní správy a provozoven místního národního výboru. Většina jejich členů a aktivistů pracovala s chutí a se zájmem.

Stránky