O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 192a

má závod dostatek, sociální zařízení jsou uklizená, čistá a v dobrém pořádku, jídelna je vzhledná, čistá a strávníci používají vkusných podnosů a příborů, jídlo se dováží z Chirany, dílny mají dostatek přímého osvětlení, větrání výchova je. Lesní závod má asi 370 zaměstnanců, z toho přímo na závodě třicet, vesměs administrativních, technických a v údržbě, sociální zřízení by vyhovovala, kdyby v nich nebyl nepořádek a nečistota, všichni zaměstnanci dostávají pracovní obleky, techničtí uniformu, ti, kteří pracují s chemickými prostředky, jsou vybaveni speciálními ochrannými zařízením.

Strana č. 191b

obnovit; v kuchyni třeba vyměnit nábytek, nebo jej alespoň natřít; chybí skladovací prostor na potraviny; záchod zaměstnanců a hostů je splachovací a čistý; hlodavci v provozních prostorách nejsou; chybí skříňky pro pracovní oděvy zaměstnanců. Jatky: závod nemá uklizečku; na klozetech není udržována čistota; umývadlo tam je, ale chybí mýdlo a ručník; v závodě se skladuje asi 20q kostí, které hnijí a zapáchají; bylo by třeba týdně je odvážet; v závodě se provádějí adaptace a bude přemístěna jídelna zaměstnanců.

Strana č. 191a

Dr. Ivana Sekaniny, Komenského náměstím, ulicí Gotwaldovou a Soškovou. Má 860 obyvatel a zdravotnickou péči zajišťuje MNB. František Zezulka, MNB Stanislav Fiala, PHmg Absolon a zdravotní sestry Bílá, Stehnová, Rothcheinová a Škavradová. Do zdravotního obvodu patří závody Sport, Silniční vývoj, lesní závod a Správa spojů asi se 600 zaměstnanci. Mimoto sem patří lesnické odborné učiliště s 75 žáky. Je zde také většina prodejen potravin a podniků hromadného ubytování. Všechny závody mají rizikové pracoviště a pracovníci jsou pod dispenzární péčí. Z 10 zemřelých osob ke dni 14.

Strana č. 190b

Koupaliště. Na Harusově kopci by bylo vhodné zřídit autocamping a upozornit na to krajskou komisi cestovního ruchu.

Strana č. 190a

Cizích národních výboru a dva případy místním lidovým soudům na pracovišti. Soud si vede ve své činnosti dobře a v jeho veřejné přelíčení mají občané veliký zájem. Dva soudcové se k jednání nedostavovali, ale jejich neúčast byla omluvena. Poněvadž jednací místnost lidového soudu na městském národním výboru nestačí, rozhodnuto konat další přelíčení až do uvolnění zasedací síně v jednotném klubu pracujících. Zprávu o průběhu podzimních prací zemědělských podal předseda komise pro cestovní ruch s. Hermann. Z jeho velmi podrobné zprávy, je třeba zaznamenat následující.

Strana č. 189b

Ve městě a podílet se na návrzích úpravy města ke 20. Výročí osvobození. Rada se také zabývala plněním akce Z, které v letošním roce nebylo uspokojivé pro nedostatečné zajištění materiálu, návrh plánu na rok 1965, žádostí Národní galerie v Praze a zapůjčení soch Michelangelových otroků, které jsou majetkem Sokola a sochy Komenského z auly střední všeobecně vzdělávací školy na celostátní výstavu V. Makovského k jeho 65. narozeninám v r. 1965 a požadavek místní odbočky Spolku přátel řeku na vyřešení urnového háje o obřadní sině.

Strana č. 189a

Kde zájem občanů o problémy osady je nepatrný Hodně bude záležet na aktivitě předsedy tohoto výboru. Rada projednala otázku čištění měst a sypání vozovek pískem v zimním období. Městský národní výbor si hodlá pořídit vlastní sněhový pluh a s Komunálními službami dojednat protahování vedlejších ulic a odvoz sněhu. Vzala na vědomí zprávu o zásobování obyvatel města palivem, které probíhá až dosud bez poruch, a projednala zorganizování národní směny na sběr brambor i skutečnost, že přes všechny potíže byla sklizeň brambor zvládnuta poměrně dobře.

Strana č. 188b

Měsíc přátelství byl ukončen 12. prosince kulturním večerem v Závodním klubu s proslovem o významu výročí uzavření Smlouvy o spojenectví a přátelství mezi Československou republikou a Sovětským svazem a s kulturním programem, který připravil a provedl pěvecký a hudební odbor Smetana Závodního klubu.

Strana č. 188a

A po ní přijal předseda městského národního výboru s. J. Konvalinka štafetu míru a přátelství z rukou běžců tělovýchovné jednoty Sokol. Potom následoval slavnostní proslov pracovníka okresního sekretariátu Komunistické strany Československa ve Žďáře nad Sázavou s. Inženýra Krchňáka o významu Velké říjnové socialistické revoluce a jejím vztahu k dnešku a kulturní pořad, v němž pěvecký soubor Závodního klubu, řízený s. dr. Mikulcem, zazpíval sbory Seidlovy a Šostakovičkovy, vhodně vybrané básně recitoval s. Janíček a s. Pyšná, na housle s průvodem klavíru zahrál žák III.

Strana č. 187b

Kino 68.400, jesle 99.200 a doplňková péče 13.700 Kčs.

Stránky