O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 154a

ssvědčí o tom, že i v této tíživé situaci se s vodou plýtvá jednak vinou vadných instalací, jednak neustálým pouštěním vody, aby nezamrzala. Bude proto nutné vadné instalace do konce února 1963 dát opravit. Neukázněným občanům pohroženo uzavřením přívodu vody. V závěru výzvy informovala Okresní vodohospodářská správa naše občany o tom, že nedostatek vody, který u nás nabyl rázu havarijního (byty ve vyšších a středních polohách jsou prakticky bez vody) bude řešen posílením podzemních zdrojů a úpravou vody z potoka Bezděčky.

Strana č. 153a

áve velkých městech. Kladně zhodnotil s. předseda práci zaměstnanců místního národního výboru a stanovil úkoly, které jednotliví úředníci a zaměstnanci budou muset řešit v tomto roce. Tak technické oddělení nebude moci na příště rozdělávat více akcí než jednu a to takovou, na niž budou zajištěny finanční prostředky. Poněvadž dosud tomu tak nebylo, není dnes hotovo ani koupaliště, ani tělovýchovné středisko s noclehárnami. Musí být vypracován řádný plán práce a v akci Z a více pozornosti musí být věnováno pomoci družstevní výstavbě. Pro r.

Strana č. 153b

domovní daně z rodinného domku podle stupnice z nájemního bytu a projednán a schválen plán práce rady na první pololetí 1963 a plán práce pléna na celý rok. Diskusní příspěvky byly zaměřeny na místní rozhlas, který v některých částech města nefunguje, kanalizace na Brněnské ulici, potíží v zásobování, dodávky vody, zřízení závodní jídelny pro pracující, kulturního domu v Pohledci a dodávky uhlí do sídliště Jáchymovských dolů. Na diskusní připomínky odpověděli soudruzi Konvalinka, Messenský a Hlaváček.

Strana č. 153 A

ve velkých městech. Kladně zhodnotil s. předseda práci zaměstnanců místního národního výboru a stanovil úkoly, které jednotliví úředníci a zaměstnanci budou muset řešit v tomto roce. Tak technické oddělení nebude moci na příště rozdělávat více akcí než jednu a to takovou, na niž budou zajištěny finanční prostředky. Poněvadž dosud tomu tak nebylo, není dnes hotovo ani koupaliště, ani tělovýchovné středisko s noclehárnami. Musí být vypracován řádný plán práce a v akci Z a více pozornosti musí být věnováno pomoci družstevní výstavbě. Pro r.

Strana č. 152b

ale musí být odpovědně plněn i za cenu nepochopení ze strany rodičů a dětí. Některé nedostatky byly v loňském roce i ve službách obyvatelstvu. V Komunálních službách chybí totiž nezbytný počet odborných pracovníků a to proto, že Kom. služby nedostávaly v dřívějších letech učně a nemohly si tak vychovávat odborníky vlastní. Hlavní úkoly pro rok 1963 jsou dokončení kadeřnictví, umývárny aut a zařízení pro koupaliště a soustředění provozoven. Výsledky hospodaření u provozoven byly dobré, ale mohly být lepší, kdyby bylo víc pochopení u jednotlivých zaměstnanců, např. v cementárně.

Strana č. 152a

Poměry politické, činnost místního národního výboru a život veřejný. Dne 1. února 1963 se konala v zasedací síni řádná schůze pléna místního národního výboru, účastnilo se jí 28 poslanců, zástupce okresního národního výboru s. Pličzka a 14 občanů. Na pořadu jednání bylo zhodnocení práce místního národního výboru za uplynulý rok, záležitosti organizační diskuse a schválení přijatého usnesení.

Stránky