O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 169a

Začátkem listopadu rozšířila místní lidová škola umění svoji působnost o výtvarnou výchovu(kreslení, malování a modelování); z přihlášených zájemců bylo utvořeno několik kurzů.
         Dne 29. listopadu se konala v Závodním klubu 9.květen výroční konference klubu, která zhodnotila činnost a hospodaření v uplynulém roce, zvolila nový výbor a stanovila plán činnosti na příští období. V diskusi, místy hodně ostré, podrobeny některé nedostatky v práci klubu oprávněné kritice. Bylo by si třeba přát, aby je nový výbor odstranil.

Strana č. 168b

Dne 1. září promluvila v městském rozhlase předsedkyně školské a kulturní komise s. E. Kuchařová, která informovala naše spoluobčany o zahájení školního roku na novoměstských školách. V odpovědích na dotazy vedoucího rozhlasového vysílání s. H. Havlíčka zmínila se o tom, jak jsou školy na nový školní rok připraveny a co v nich bylo provedeno o prázdninách, uvedla personální změny (ze střední všeobecně vzdělávací školy odešla s. A. Havlátová, na základní devítileté škole s. Z. Kervitzerová) a počty žáků ve třídách.

Strana č. 168a

Žilková (zpěv) a smyčcové kvarteto, v němž hráli J. Žilka, I. Klimeš mladší, F. Maršálek a I. Klimeš starší. Výstava, která trvala do 11. srpna, těšila se značnému zájmu obyvatel našeho města i cizích hostů. Pro konzervativní umělecké sklony většiny obyvatel našeho města byla ovšem výstava příliš moderní.

Strana č. 167b

sledovalo hodně zájemců, především z řad rodičů a známých dětí, které se přehlídky zúčastnily.

Dne 23. května provedlo u nás Horácké divadlo hru soudobého východoněmecké dramatické spisovatelky Heddy Zinnerové Ďábelský kruh, zachycující bouřlivé události z období nástupu fašistů v Německu.

Strana č. 167a

Dne 22. března sehrál dramatický kroužek žáků střední všeobecně vzdělávací školy divadelní hru Trojané. Hra, kterou nacvičila učitelka školy s. A. Havlátová a v níž mladým hercům vypomáhali i starší ochotníci z řad rodičů, měla u početného publika značný úspěch. Byla provedena také pro žactvo ostatních novoměstských škol a také v soutěži okresní divadelní tvořivosti ve Velké Bíteši.

Strana č. 166b

Strana č. 166a

nepochybně větší výchovný účinek.

Strana č. 165b

zachován. Diskusní příspěvky našich spoluobčanů byly kritické,ale věcné, odůvodněné a opřené o fakta. Totéž však nelze říci o některých odpovědích na ně. Uspokojily pouze věrné a rozvážné odpovědi soudruhů Šperky a Limla, což však nelze říci o s. Streitovi a Voráčovi. Ti odpovídali podrážděně a zbytečně ostře, čímž k uklidnění a k uspokojení našich občanů valně nepřispěli. Schůze měla hlavní význam v tom, že velkou účastí prokázali naši občané zájem o žhavé problémy města, a že odpovědní straničtí a správní funkcionáři okresu mohli přímo slyšet, co si o jejich praktikách naši lidé myslí.

Strana č. 165a

jesle a vodovod. Na diskusní příspěvky reagoval několika vysvětleními předseda plánovací komise okresního národního výboru s. Liml. Řekl, že pro rok 1964 není pro naše město určena žádná družstevní bytová výstavba a také mateřská škola a jesle se stavět nebudou; souvisí to s finanční situací okresu, která je velmi svízelná. Školní budovy na okrese jsou ve velmi špatném stavu a pro nedostatek finančních prostředků a stavební kapacity nelze je dát do pořádku. Některé malé školy budou zrušena a na další nebude možno poskytnout prostředky ani na generální opravu. Správkyně Horáckého muzea s.

Strana č. 164b

elefonních linek meziměstských, zcela nedostatečné poštovní spojení s krajským městem jednou za den večer, výstavba sociálních zařízení na novoměstském nádraží, nevyhovující a skutečnému stavu neodpovídající přípravy k vypracování směrného územního plánu a konečné mohutné tahanice kolem Horáckého muzea (v okrese žďárském mají být muzea dvě, a to ve Žďáře nad Sázavou a národopisné muzeum se dvěma pracovníky v Novém Městě na Moravě; proti tomu staví odbor školství i kultury okresního národního výboru striktní požadavek, že muzeum v našem městě může být pouze nesamostatnou pobočkou okresního m

Stránky