O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 174

stupňů. Dne 5. srpna zaznamenána noční nevýrazná bouře a dne 8., 12., 13., 18., 21., 28., 29. 30. a 31. dešťové přeháňky.
Měsíc září byl celkem hodně teplý hlavně v prvních dvou třetinách, kdy teplota dosahovala výše až dvaceti tří stupňů. V poslední třetině měsíce se ochladilo a teplota nepřesahovala příliš deset stupňů. Ve dnech 5.,9.,25.,27. a 30. vydatně pršelo a 5. přišla krátká a v tomto roce poslední bouřka.

Strana č. 173b

byl zcela normální.
       V první polovině měsíce ledna se pohybovala teplota kolem minus pěti stupňů. Od 11. ledna začala klesat a 18. ledna dosáhla maxima minus dvaceti stupňů. V poslední třetině měsíce mrazy polevily a teplota se pohybovala kolem minus deseti stupňů. Sluneční svit byl zaznamenán pouze v poslední třetině měsíce; jinak bylo většinou zamračeno, mlhavo, klidno s mírným a čerstvým větrem. Občas byly slabé sněhové přeháňky a sněhová pokrývka byla asi dvaceticentimetrová.

Strana č. 173a

u nádraží, t.j.celkem šestnáct domů a administrativní budova č.p.712-728. Dokončena byla budova distribuce v sídlišti č.p.729 a ubytovna Jáchymovských dolů u Pohledce (č.p.734).

Strana č. 172b

 Rozmanitosti
            Pohyb obyvatelstva. V r.1963 se narodilo v našem městě 112 dětí, z toho 55 chlapců a 57 děvčat. Zemřelo 35 občanů, z nich 16 mužů a 19 žen. Přirozený přírůstek obyvatelstva činí 77 lidí; je velmi vysoký a je nepochybně ovlivněn stálostí hospodářských poměrů v naší republice a bezpečnou vírou mladých lidí v jejich pevnost a trvanlivost. Celkový počet obyvatelstva města na konci roku: 5488, z toho 2649 mužů a 2839 žen. V Maršovicích žije 331 lidí, v Pohledci 405 lidí.

Strana č. 172a

V neděli 7. dubna uspořádal oddíl lyžování tělovýchovné jednoty Sokol besedu na rozloučenou se sněhem. Zhodnocena na ni činnost lyžařského oddílu, rozhodčí s.Kocán promluvil o novoměstských závodnících ve Švýcarsku a po promítnutí diapozitivů zahrála taneční skupina Twist 63 účastníkům besedy k tanci a k poslechu.
         Okresní ústředí zdravotnické osvěty uspořádalo ve dnech 23. až 30. května v Závodním klubu 9. květen výstavu léčivých bylin.

Strana č. 171b

Tělovýchova a sport.
          V neděli 6.ledna se konal náborový závod mládeže v běhu na lyžích. Start byl u internátu Chirany u pekáren a závodilo se ve třech kategoriích chlapců a děvčat od jednoho do dvou kilometrů. Odpoledne se konal trening ve skoku na lyžích na můstku Šibenici.

Strana č. 171a

zvládly včas, je třeba, aby zemědělské závody brzy vypracovaly plány žňových prací.
         Dne 2.srpna byla městským rozhlasem rozšířena výzva rady místního národního výboru k nadcházejícím žním, týkajícího se rychlého a bezsrátového provedení všech žňových prací a brigádnické výpomoci ze strany obyvatelstva města, především z řad důchodců a školní mládeže.

Strana č. 170b

lanosti veškeré půdy. Při sklizni sena nutno dbát na kvalitní práci, aby nedocházelo ke ztrátám a aby byla zajištěna dostatečná krmivová základna. Zvýšená péče musí být věnována kultivaci brambor, řepy, máku a plodinám na siláž, aby bylo dosaženo co nejvyšších výnosů. V dodávkách zemědělských produktů si nejlépe vede školní statek, který splnil čtvrtletní úkoly na sto procent. Maso splněno na 85,2%, z toho skot 90,24, vepřové 80,10, mléko 41,84, vejce 73,6. Denní dojivost je 700 litrů mléka.

Strana č. 170a

předpoklad, že i dodávky za druhé čtvrtletí budou splněny. Pokud jde o plány osevu, nesplnilo úkol jednotné zemědělské družstvo v Maršovicích, které místo 50 plánovaných hektarů žita zaselo 46. Zato zaselo 6 hektarů pšenice, kterou v plánu nemělo, takže překročilo plán výroby chlebového obilí o dva hektary. Po sklizni bude plocha dvou hektarů osázena kapustou. Celková plánovaná plocha ovsa včetně směsi(49ha) byla dodržena.

Strana č. 169b

Má 786 svazků, 47 čtenářů a 1063 výpůjček za rok. Zakoupeno sedm knih.
         Dotace místního národního výboru na všechny tři knihovny činila 5000 Kčs; čtenáři zaplatili na poplatcích 4.026 Kčs. Za knihy a časopisy zaplaceno 4.888 Kčs, za vazby knih 798 Kčs.

Stránky