O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 145b

U vepřového dobytka činil denní váhový přírůstek průměrně 55 dkg na kus, u hovězího 1,12 kg. Snůška vajec činila od počátku roku 68 vajec na nosnici. Dodávka na státní nákup činila k 31. květnu u hovězího masa 61%, u vepřového 50%, u mléka 51% a vajec 56%.

Strana č. 145a

překročen a je předpoklad pro zvýšení dodávky o 15.000l. Dobrého výsledku dosaženo soustavnou pastvou všech ustájených dojnic. Plán výkupu vajec nebyl splněn pro snížení stavu slepic ze 770 kusů na 294 následkem tuberkulózy drůbeže. Na doplnění stavu nosnic je zastaveno 500 kuřiček a dále ještě zakoupeno 425 kuřat. Rozdíl v nedodávce mléka hodlá družstvo vyrovnat vyšší dodávkou vajec. V rostlinné výrobě stavy kultur následkem nepříznivého počasí na jaře celkově nevyrovnané.

Strana č. 144b

Maršovice musí vyvinout veliké úsilí, protože nemají zástavy rasat; musí nakoupit nejméně  šedesát selat. V mléku v plnění potíže nebudou; školní statek a jednotné zemědělské družstvo v Pohledci budou moci dokonce hodně zvýšit, protože začaly s pastvou. V plnění dodávek vajec zaostává pouze Pohledec. V Maršovicích a v Pohledci jsou rozepsány na záhumenkáře úkoly v mléce a ve vejcích a jsou v celku většinou družstevníků plněny.

Strana č. 144a

 Počátkem dubna vyzval místní národní výbor všechny vlastníky ovocných stromů, aby je ve vlastním zájmu řádně ošetřovali a přihlásili k postřiku, který provede státní traktorová stanice. Dále vyzvala všechny občany aby oznámili ty sousedy, kteří ošetřování a postřik stromů odmítají, a tím poškozují druhé.

Strana č. 143b

dodržování osevních ploch, aby se teprve při sklizni nepřicházelo na to, že kusy půdy nejsou obdělány. Musí dále usilovat o to, aby jednotná zemědělská družstva i školní statek věnovaly větší pozornost zvyšování hektarových výnosů, zajištění kvalitních krmiv a jejich správnému využití, aby se nestalo, že nebylo čím krmit. Je třeba zlepšovat organizaci práce, poněvadž hodně záleží na lidech, jak řeší problémy a nesnáze na svých pracovištích. Je nutné na chyby ukazovat a hledat správné cesty k jejich odstraňování.

Strana č. 143a

v zasedací místnosti národního výboru přednášku o kosmetice a kosmetických přípravcích. V osmnáct hodin se konala přednáška odborné kosmetiky z Brna a v devatenáct hodin přímo v prodejně drogerie diskuse o kosmetice, spojená se zodpovídáním dotazů, předváděním kosmetických přípravků a s prodejem výrobků.

Strana č. 142b

s. dr. J. Mikulec, který také celý koncert připravil a řídil. Byly provedeny Křičkovy skladby komorní, písňové a sborové. Večera se zúčastnila jeho příbuzná, paní Anna Křičková z Prahy, která přečetla vlastnoruční pozdravný přípis Mistrův, zaslaný pořadatelům a návštěvníkům slavnostního koncertu, kteří zcela naplnili aulu školy. Podle úsudku odborníků byl to jeden  z nejhodnotnějších produktů v našem městě v posledních letech, a o to cennější, že byl proveden místními silami bez cizích a drahých umělců odjinud.

Strana č. 142a

Místo nich přichází na školu s. Elisová, Kubíková a Vonešová. Ve školní budově provedena nová instalace elektrického vedení, opravy a vymalování tříd a chodeb a generální úklid. Středně všeobecně vzdělávací školu bude navštěvovat 592 žáků; směnovat bude pět tříd. Z učitelského sboru odešla s. Hrabalová,  Šumanová, Dudová a Pirochová a ze školní družiny s. Konečná; do sboru vstoupil s. dr. Mikulec, Benýšek, Zvěřinová, Došlová jako vedoucí Pionýrské organizace a s. Králíčková do družiny.

Strana č. 141b

    Moravská galerie v Brně a Horácké muzeum v Novém Městě otevřely 1. července v aule střední všeobecně vzdělávací školy výstavu z malířského díla Oldřicha (Slavíc) Blažíčka k jeho nedožitým pětasedmdesátinám. Slavnostní zahájení se  konalo  v 10,30 hod. O umělcově díle promluvila pracovnice Moravské galerie dr. V. Kratinová.

Strana č. 141a

Dne 5. června uspořádal Závodní klub přednášku se světelnými obrazy s Národními umělci Maxu Švábinském. Jeho život a dílo zhodnotil dr. Ludvík Páleníček z Prahy. Na vysoce hodnotnou kulturní akci přišlo bohužel asi deset zájemců. Po koncertu Oty Čermáka byla to druhá kulturní ostuda města.

Stránky