O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 150b

se pokrylo sněhovým popraškem.
V prosinci teplota dále poklesla až na -10°. První třetina měsíce byla jasná, druhá a třetí střídavě zamračená, oblačná a jasná. Souvislá sněhová pokrývka dosáhla síly 10 až 15 cm.
Vcelku byl tedy rok 1962, pokud jde o povětrnostní poměry, bez pronikavějších zvláštností, normální, s průměrnými teplotami a bez větších bouřek.

Strana č. 150a

Měsíc leden byl většinou podmračný, sněhová vrstva byla poměrně tenká (3 – 5 cm), teplota kolísala od +3°C až k -9. Ke konci měsíce klesla teplota až na -11°. Jako nezvyklost v tomto měsíci nutno uvést dešťové přeháňky a vlivem vyšší teploty drobné mrholení.

Strana č. 149b

vzdali zvěčnělému zesnulému poslední poctu ve středu 25. července při dopoledním rozloučení v Zubří. Odtud byly tělesné pozůstatky převezeny do novoměstské sokolovny, která byla od 13. hod. přístupná veřejnosti, která měla příležitost uctít památku zemřelého. Smuteční akt rozloučení byl zahájen ve 14,30 hod. Život a význam zesnulého vřelými slovy ocenil pracovník krajského výboru KSČ s. Pešák z Brna a za novoměstské komunisty s. V. Kopáček. Na závěr recitoval s. Miroslav Sommer Neumannovu báseň Komunista. Potom se vydal smuteční průvod na pochod městem, a to ulicí Školní, náměstím dr. I.

Strana č. 149a

Rozmanitosti
Obyvatelstvo
V uplynulém roce se narodilo 88 dětí, z toho 49 chlapců a 39 děvčat. Zemřelo 33 našich spoluobčanů, z toho 17 mužů a 16 žen. Přirozený přírůstek činí 55 lidí a je velmi vysoký.
Stav obyvatelstva k 1. lednu 1962. K tomuto dni mělo město 3950 obyvatel, z toho 1380 mužů, 1525 žen, 497 chlapců a 548 děvčat. Na konci roku byl 4248 obyvatel, přírůstek činil 334 lidí. Ve městě žije 53 občanů starších osmdesáti let.
Úmrtí.

Strana č. 148b

hodin, vlastní soutěž se konala ve 14 hodin odpoledne. Start byl u sokolovny. Trať měřila 1400 m a byla vedena nedlážděnými ulicemi města. Úroveň soutěže byla velmi pěkná.
V rámci Mezinárodního dne dětí konala se 1. června za velmi studeného a deštivého počasí na hřišti u sokolovny napínavá dopravní soutěž pod názvem Hádanky na kole. Zúčastnily se jí tříčlenné kolektivy mladých cyklistů. Vítězné skupiny byly odměněny věcnými cenami. Soutěž pořádal Závodní klub 9. květen, ústřední zdravotnické osvěty a tělovýchovná jednota Sokol.

Strana č. 148a

odpadl sice lampionový průvod, který se měl konat v sobotu 10. února na hřbitov ke hrobům novoměstských lyžařů, ale jinak po stránce sportovní i společenské se závod plně vydařil. Závod na 50 km byl odstartován v neděli 11. února v 8,30 hod. dopoledne a vyhrál jej závodník Blažíček, druhý byl Pešl. V rámci závodu se konaly další závody dorostu v běhu na 5 a 10 km a odpoledne závod ve skoku na lyžích na můstku na Šibenici. Odpoledne po skončení závodů byly vyhlášeny výsledky.
Dne 17. února se konala zimní olympiáda pionýrů a mládeže v běhu a skoku na lyžích.

Strana č. 147b

Ve dnech 20. a 21. ledna se konaly v našem městě tradiční lyžařské závody o Zlatou lyži Českomoravské vysočiny tentokrát za málo příznivých sněhových podmínek. Proto musel  být start a cíl závodu přeložen k odbornému učilišti Chirany u pekáren. V sobotu 20. ledna ve 14,30 odstartován běh mužů na 15 km. V neděli dopoledne pokračovaly závody dorostu, juniorů a žen v běhu na 3,5 a 10 km. Odpoledne ve 14 hod. byl závod ve skoku na můstku na Šibenici jako součást závodu sdruženého. K závodům bylo přihlášeno 120 závodníků. Pro velmi špatné sněhové podmínky odpadl 14.

Strana č. 147a

skutečnost 115,58q, -14,48; slepice 900, plán dodávky drůbeže 6q, skutečnost 10; +4q; mléko – plán 130.000l, skutečnost 115.588;-14.418; vejce – plán 85.000 kusů, skutečnost 92.504; +7.504; brambory – plán 2.250q- skutečnost 3067; žito – 400q, skutečnost 425q; +25q; oves 120q, skutečnost – 107,60q; 12,40q.
Dojivost 3,9l; denní přírůstek hovězího masa 0,50kg, vepřového 0,28kg. Na prasnici odstaveno 7 kusů selat. Uhynulo 26 selat. Snůška od nosnic 132 vajec.

Strana č. 146b

Výroba živočišná.
Maso hovězí: plán stavu 308 kusů, skutečnost 292, plán stát,nákupu 250q, splněno 343,37q;
vepřové 229 ,,  269 ,  214q  263,44q
drůbež  900 ,,  950,  5q 11,17q
mléko 113 krav  120 krav  1145l  186,147l
vejce 94.000  104.414
prasnice  28 kusů   25 kusů
Průměrná denní dojivost 5,66l  snůška od jedné nosnice 124 vajec.

Strana č. 146a

Začal plnit i dodávku brambor. Na počest XII. sjezdu KSČ se pracovníci statku zavázali, že do konce roku dodají nad stanovený plán 20 q vepřového a 50 q hovězího masa, 20.000 litrů mléka a 4000 vajec. Tím dokázali správný postoj k Dokumentu Ústředního výboru KSČ o zvyšování zemědělské výroby, a proto jim rada místního národního výboru městským rozhlasem za jejich dobrou práci srdečně poděkovala a přála jim nové úspěchy.

Stránky