O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 99b

Požáry a přírodní katastrofy.

Strana č. 99a

podobností i nejstarší občanka našeho státu 12. června se zúčastnila voleb a při návštěvě obvodní volební komise v jejím domě pohovořila ještě s pracovníky Čsl. rozhlasu, kteří její volební akt natáčeli. V předvečer narozenin navštívili ji zástupci okresního a místního národního výboru, Sboru pro občanské záležitosti, Výboru žen a pionýrů, kteří jí tak řídkému a vzácnému jubileu srdečně a upřímně blahopřáli. Také tento akt natočili a vysílali pracovníci brněnské odbočky Čsl. rozhlasu.

Strana č. 98b

Po stránce sportovní, společenské i organizační měl závod velmi vysokou úroveň a pořadatelé v čele s místním národním výborem a lyžařským oddílem Sokola a s podporou všeho novoměstského obyvatelstva zasloužili si nejvyšší uznání. To jim také bylo vysloveno v srdečných a uznalých písemných projevech po ukončení závodu. Bez nadsázky museli funkcionáři Svazarmu přiznat, že uspořádání závodů v Novém Městě na Moravě byla nejlepší ze všech dosud konaných závodů a že se o ně zasloužilo opravdu všechno obyvatelstvo města.(Litováno z poděkováním krajského výboru Svazarmu v Jihlavě z 21. IV.

Strana č. 98a

aby na náměstích a ulicích dala všechno do pořádku a připravila vkusnou výzdobu svých domů a jednotlivým organizacím připomněla aby ze svých vývěsních skříněk odstranily pozůstatky staré výzdoby a daly do nich novou,zaměřenou k přivítání sportovců a hostů.

Strana č. 97b

byl poměrně pomalý a vyžadoval vydatnou brigádnickou výpomoc. Ke dni 25. srpna mělo jednotné zemědělské družstvo pokoseno 18 ha žita a 20 ha krmného obilí. Současně byl trhán len a sekly a sušily se otavy. Na soboty a neděle byly vyhlašovány národní směny, na nichž bývala velmi pěkná účast brigádníků. Do žňových prací v našem městě byly zapojeny také kombajny.

Strana č. 97a

školy náboženství v třídních bojích za feudalismu a kapitalismu, úkoly Vatikánu, komunistické a náboženské morálky a církevní politiky Československé republiky.
31. října uspořádala zdravotní komise místního národního výboru společně s místní skupinou Čsl. Červeného kříže v kreslírně osmileté střední školy přednášku primáře MUDr. Rozhona na námět Epidemiologický význam akce rentgenování a vyšetřování ze štítu. Tytéž instituce uspořádaly 19. prosince v sále Závodního klubu 9. květen přednášku primáře MUDr. Dolínka na téma Ženský lékař hovoří k mužům.

Strana č. 96b

promítán poprvé, i když byl natáčen v bezprostřední blízkosti našeho města. Na představení byla i malá Květa Dítětová, představitelka hlavní úlohy – královničky, dnes žákyně dvanáctileté střední školy. 15. června vystoupil večer na sokolském stadionu SLUK – nositel národní ceny, laureát státní ceny a Československé ceny míru. V pátek 22. července se konal v sále Závodního klubu 9. květen večer na počest letošních jubilantů, sochařů Štursy a Makovského. Promluvili na něm inž. Štursa a profesor filosofické fakulty brněnské univerzity dr. Kutal. Vhodné básně recitoval prof.

Strana č. 96a

a jubilantu vysloveno jménem všeho obyvatelstva upřímné a srdečné blahopřání. Šedesátiny V. Makovského spadaly do roku, v němž by se 15. května dožil osmdesátky jeho slavný učitel a novoměstský rodák, sochař Jan Štursa. Město vzpomnělo jeho nedožitého jubilea rozhlasovou relací, v níž připomenuty povahové rysy i dílo mistra, jehož růst a vývoj ovlivnilo i jeho rodné město, které od počátku věřilo jeho nadání, podporovalo růst jeho uměleckého sebevědomí a právem jej pokládá za jednoho ze svých největších synů.

Strana č. 95b

dlouholetý profesor na novoměstské reálce, zpěvák, agilní kulturní pracovník, především ale významný malíř Českomoravské vysočiny. K významnému jubileu blahopřál mu v městském rozhlase jménem všech občanů a místního národního výboru jeho předseda s. J. Konvalinka.
30. dubna byl promítnut v našem kině sovětský barevný film o letu na Mars. Filmu předcházela velmi zajímavá biologická přednáška dr. Sitara o podmínkách letu v kosmické raketě, uspořádaná 28. dubna v kreslírně osmileté střední školy.

Strana č. 95a

Poměry kulturní.
Dne 20. ledna uspořádala v aule jedenáctileté střední školy beseda s profesorem hudební vědy na filosofické fakultě Karlovy university v Praze dr. Mirkem Očadlíkem O smyslu a úkolech české hudby.
2. února uskutečnily Okresní kabinet zdravotnické osvěty ve Žďáře nad Sáz. a odbočka Čsl. Červeného kříže v Novém Městě v kreslírně osmileté střední školy přednášku dr. Zezulky na téma Jak žít po padesátém roce.

Stránky