O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 77a

děti večer dramatizovaných pohádek od B. Němcové a K. J. Erbena: V režii inž. Jaroslava Havlíčka účinkovali  J. Heřmanovská, nečitelné Kovaříková, H. Sommerová, J. Černá, J. Smazalová, E. Srnský, M. Sommer, J. Janíček a L. Havlíček. Hudebně spolupracovali ing. V. Milka.
24. července se konala v sokolovně přednáška profesora Vysoké školy technické v Bratislavě a novoměstského rodáka inž. dr. Aleše Bláhy na téma Atomová energie-hybná síla mírového věku.

Strana č. 76b

novoměstských učitelů provedli za řízení s. dr. Josefa Mikulce výběr ukázek ze Smetanových skladeb písňových, operních, klavírních a sborových. Vyvrcholením umělecky vysoce hodnotného večera bylo provedení slavné kantáty Česká píseň s průvodem klavíru. Naplněná aula jedenáctileté střední školy svědčila o tom, že umělecký odkaz B.

Strana č. 76a

Rudý koutek učitelů novoměstských středních škol uspořádal 17. dubna v aule jedenáctileté střední školy Večer budovatelské poezie a hudby. Verše soudobých pokrokových básníků recitovali žáci jedenáctileté střední školy, čísla hudební a zpěvní provedli sólisté a smíšený sbor Rudého koutku. Pořad připravila s. H. Havlátová a s. dr. J. Mikulec. 21. dubna uvedlo Horácké divadlo satirickou komedii N. V. Gogola Revizor. V rámci připravovaného sjezdu socialistické kultury navštívilo 22. dubna naše město delegace kulturních pracovníků, složená z ředitelky Památníku národního písemnictví s. dr.

Strana č. 75b

Život kulturní
V neděli 11. ledna sehrál dramatický odbor závodního klubu Okresního ústavu národního zdraví veselohru Petara Petroviče Uzel.

Strana č. 75a

hospodárně. Dále jmenovat ty občany, kteří dosud dluží daně, eventuálně ostatní poplatky. Přitom oznámil, že se rada touto záležitostí zabývala a učinila potřebná opatření k vymáhání dlužných pohledávek. Konají se přípravy na zlepšení vzhledu města u příležitosti 15. výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou, které připadne na příští rok. Úspěšně se plní akce Z. Pokračuje se na stavbě tělovýchovného střediska.

Strana č. 74b

Novoměstským pionýrům z jedenáctileté střední školy poslal k 42. výročí Říjnové revoluce vřelý vojenský pozdrav syn jednoho s osvoboditelů našeho města, sovětského kapitána Rogozy, Boris Davidovič Rogoza. Druhý pozdrav přišel od bývalého sovětského kapitána Korelského. Dýchal láskou k našim dětem i všemu našemu lidu a v závěru v něm pisatel projevil přání, že by chtěl najít v Novém Městě nějaký pracovní kolektiv, který by vstoupil s pracovním kolektivem s. Korelského do socialistické soutěže v plnění výrobních plánů.

Strana č. 74a

referoval o práci výboru žen, uličních výborů a stálých komisí, kterou kriticky zhodnotil připomenutím některých hlavních nedostatků.

Strana č. 73b

hospodářství, činnost sboru pro občanské záležitosti a pomocných komisí místního národního výboru, plnění plánu výkupu a zástavu skotu a situace na úseku zemědělském.

Strana č. 73a

národního výboru k 15. výročí osvobození našeho města Rudou armádou. Schvaluje se zpráva o hospodaření místního národního výboru, jeho provozoven, Komunálních služeb a domovní správy. Ukládá se radě, aby důsledně sledovala plnění příjmů a likvidaci všech nedoplatků.

Strana č. 72b

ních služeb s. G. Suchý. Na pořadu bylo projednání záležitostí kulturních a školských, hospodaření místního národního výboru a jeho složek a usnesení krajského národního výboru k zajištění zvýšené zemědělské výroby, postup zemědělských prací, plán výkupu a jeho plnění a soutěž místních národních výborů.

Stránky