O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 82

10.,11.,12.,13.,18.,1923.,24.,27. (aprilový sníh 19.,20.,22.), v květnu (1.,2.,5.,6.- bouře,14.,18.,19.- bouře), v červnu 9.,10.,11.,13.- bouře,19.- bouře, 27.,29.,30.), v červenci – nejdeštivěji (1.,2.,3.,7.,14.,15.,16.,17.,18.,20.,23.,29.,30.,31.), v srpnu(1.,2.,13.,14.(bouře),15.,16.,18.- bouře, v září (22.,23.), v říjnu (22.,23.,29.), v listopadu(7.,16.) a v prosinci(5.,25.,26.a 30.- bouře).

Strana č. 81b

bytových jednotek, Chirana 14 a Československé státní lesy 1. V pionýrském táboře ministerstva vnitra u chaty mercedes postavena společenská mistnost a jídelna. Postavena vedle jatek cementárna jako provozovna okresního národního výboru. V družstevní výstavbě započato se stavbou šesti bytových jednotek Čsl. státních silnic. V soukromé výstavbě začali se stavbou rodinných domků občané Břečka, Kopáček, Böhm, Nejedlý, Škavrada, Novotný, Mrázek, Synek, Weinlich, Čepek, Josef Slonek, Oldřich Německý, Coufal a Ptáček.

Strana č. 81a

smrti. Město mu proto pro vždy zachová čestnou památku.

Strana č. 80b

4. října zapálen spartakiádní oheň. Slavnostní projev k ohňovému poselství přednesl předseda tělovýchovné jednoty Sokol s. dr. Odehnal.

     Rozmanitosti.

Strana č. 80a

vítězného družstva na mistrovství světa v Moskvě v r. 1958. Dále promítnuty dva sportovní filmy a k poslechu zahrála hudba nár. podniku Sport.
       23. dubna navštívila naše město skupina sportovních redaktorů našich deníků a časopisů, filmu a televize, která uspořádala v 19 hodin v sále sokolovny besedu o různých problémech a otázkách tělovýchovy, doplněnou vhodným sportovním filmem. Mimoto sehráli novináři na fotbalovém hřišti přátelské utkání se starou gardou fotbalistů novoměstských.

Strana č. 79b

Místní národní výbor poděkoval v rozhlase všem, kdož se podíleli na tomto velikém pracovním úspěchu.

Strana č. 79a

Do 11. srpna pokoseno 61 ha žita, 8 ha ječmene a 5 ha ovsa, celkem 74 ha, což byla polovina obilovin jednotného zemědělského družstva z celkového osevu obilnin. Téhož dne započalo s výmlatem ječmene. Dík brigádnické výpomoci i za ztížených podmínek pokračovaly žňové práce poměrně rychle kupředu. Od 12. srpna nepříznivé počasí však zpomalilo postup žňových prací. Bylo však využito každé příznivé chvíle ke svozu a výmlatu, takže ke 14. srpnu bylo pokoseno již 73,7% ploch obilovin, svezeno 6,5% a vymláceno 6,5%. dodávka byla splněna na 13,5%. na neděli 16.

Strana č. 78b

Družstevníků a nejsou tedy hlavním zdrojem jejich příjmů. Proto se má první zájem družstevníků obracet k práci v družstvu a teprve potom na záhumenku.

Strana č. 78a

lidu, za jeho vytrvalost, ukázněnost a poctivost a za výtvarnou krásu, kterou tak bohatě podaroval všechen lid a proslavil své rodné město, za krásu, kterou štědře, nezištně a se vzácnou skromností rozdával nám všem bez rozdílu.
      27. října uspořádala osvětová beseda přednášku MNV nečitelné Strach ze smrti.

Strana č. 77b

vrcholením letošního novoměstského Kulturního července.

Stránky