O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 65b

vrcholné, možno říci skoro světové odbíjené.
11. října pořádal lyžařský oddíl tělovýchovné jednoty Sokol v přísálí sokolovny lyžařskou besedu za účasti státního representanta s. Antonína Teplého a s promítáním lyžařských filmů. 12. října provedl tentýž oddíl Sokola okresní přebor v přespolním běhu v Ochoze u chaty Mercedes.
16. listopadu uspořádal Svazarm v rámci ukončení sezóny motoristů rychlostní závod motocyklů u dopadu lyžařského můstku u Jelínkova mlýna.

Strana č. 65a

skoku prostém a do závodu sdruženého pro všechny kategorie.
Ve dnech 15. a 16. února uspořádána v rámci oslav 10. výročí Vítězného února XII. celostátní automobilová soutěž. Jela se Českomoravskou vysočinou a start a cíl byly ve Žďáře nad Sázavou. Noční etapa závodu, odstartovaná ve Žďáře ve 22 hodin, projela naším městem kolem půlnoci z 15. na 16. únor, denní mezi osmou a devátou hodinou 16. února.

Strana č. 64b

Místní národní výbor občany našeho města, aby jim podle možností pomohli. 14. listopadu se konala v zasedací síni národního výboru členská schůze místního jednotného zemědělského družstva, na níž byly projednány materiály ke IV. celostátními sjezdu JZD, připravovanému na jaro r. 1959.
Události sportovní
V rámci neustále se zlepšují zdravotní péče a pracující bylo provedeno v měsíci lednu snímkování plic všeho obyvatelstva města.

Strana č. 64a

V měsíci srpnu se vyskytl na některých místech v českých zemích mor vepřů. V důsledku toho nařídil Krajský národní výbor v Jihlavě povinné ochranné očkování prasat proti této nákaze, které bylo v měsíci srpnu provedeno i v našem městě, a to nejdříve v sektoru socialistickém a potom soukromém.

Strana č. 63b

Její pracovníci vykonali také přednášku na téma Ohrožení zdraví tuberkolozou zvířat, její prevence a tlumení.
Dne 1. února zrušilo veterinární oddělení Okresního národního výboru ve Žďáře nařízení o povinném očkování selat proti moru vepřů, vydané 10. dubna 1957. Ochranné očkování proti nakažlivé obrně vepřů zůstalo však i nadále v platnosti. Téhož dne začalo jednotné zemědělské družstvo svými potahy a traktorem provozovat povoznictví jako přidruženou výrobu.

Strana č. 63a

Ve spolupráci s Jihlavským obchodem s potřebami pro domácnost uspořádal výbor žen dne 16. září v zasedací síni místního národního výboru besedu, na níž byly předvedeny nové výrobky našeho vyspělého průmyslu, které usnadňují ženám práci s umožňují přepravu hodnotných jídel a nápojů. 27. září předvedli svazáci jedenáctileté střední školy v sále sokolovny dramatizaci slavného díla Boženy Němcové, Babička v úpravě Jaromíra Pleskota.

Strana č. 62b

Makovskému za jeho poslední monumentální sochařské dílo Šťastný věk, kterým zvítězil na Mezinárodní výstavě v Bruselu, čímž získal naší vlasti nový kulturní úspěch. Zcela naplněný sál sokolovny vyslechl vysoce hodnotný umělecký program s nejvyšším zaujetím a projevil všem účinkujícím za jejich dokonalé výkony dík bouřlivým potleskem.

Strana č. 62a

18. dubna v aule jedenáctileté střední školy beseda o dekrajině s filmem. Výbor žen společně s kabinetem zdravotnické osvěty a s rudým koutkem ROH učitelů jedenáctileté střední školy uspořádal 28. dubna v kreslírně osmileté střední školy besedu na téma Věříme pověrám?

Strana č. 61b

náš největší průmyslový závod, národní podnik Chirana. Tohoto úspěchu dosáhl závod přičiněním všech zaměstnanců, kteří socialistickou soutěží a závazky přispěli ke splnění celoročního plánu ještě před skončením kalendářního roku. Konečně 23. prosince splnil plán výroby ve všech sortimentech Jihlavský dřevařský průmysl-pila v Novém Městě na Mor.
Na závěr roku 31. prosince zhodnotil s rozhlasovém projevu tajemník s. Skalník práci národního výboru a všeho občanstva, srdečně za ni poděkoval a přál všem všechno nejlepší a co nejvíce úspěchů v roce novém.

Strana č. 61a

ejcích a zrninách a že v mase vepřovém a hovězím se plán dotahuje. Brambory jsou plněny na 61%. Větší nedodávka je u JZD, soukromý sektor dluží 27%. Státní nákup bude u JZD splněn na 100% až na vejce. U soukromého sektoru je splněn v mase vepřovém a  ve vejcích, v ostatních produktech splněn nebude. Diskuze k předneseným referátům se zaměřila na otázky rozpočtu na r.

Stránky