O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 26a

Koncem roku 1958 resignoval na funkci městského kronikáře ředitel jedenáctileté střední školy v Novém Městě na Moravě, soudruh Miloš Kreps. Rada místního národního výboru jmenovala proto novou letopiseckou komisi v tomto složení: dr. Josef Mikulec, učitel průmyslové školy strojnické ve Žďáře nad Sázavou – předseda komise a městský kronikář; členové komise: Josef Koudela, učitel osmileté střední školy v Novém Městě na Mor., Stanislav Srnský, učitel osmileté střední školy, František Brázda, zaměstnanec n. p. Chirana v Novém Městě na Mor. a Emil Srnský, fotograf v Novém Městě na M.

Strana č. 25

Stránky