O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 9a

a Ladislava Bureše, ve hře Oscara Wildea Jak je důležité míti Filipa, v Romeu a Jilii Williama Shakespeara a zvláště v Komejčukově dramatu Případ chirurga Krečeta). Velký rozruch moderních reprodukčních prostředků způsobil, že zájem o klasickou hudbu oproti dřívějšku poněkud odpadl, takže i nejhodnotnější představení a koncerty mohou počítat jen s úzkým kruhem návštěvníků.

Strana č. 8b

tě, dohadovaný v prvním roce Gottwaldovy pětiletky, zvyšoval rok od roku svou výrobu, jež dosáhla v roce 1954 více než šestinásobku oproti roku 1949. Závod měl časté potíže s opatřováním surovin pro výrobu, přesto však plnil plán a zařazoval do výroby stále širší sortiment výrobků pro specielní chirurgické účely. Vedení závodu věnovalo stále větší pozornost zavádění nových výrobních metod a nové techniky, zvláště v kovárně a mechanizaci prací v konečných fázích výroby. Závod zaměstnával v roce 1954 několik set pracovníků i z širokého okolí, mezi nimiž bylo značné procento žen.

Strana č. 8a

podniku vedoucí František Hrbek, hlavní účetní František Heger a pět dalších. Bylo proti nim zahájeno trestní řízení.
Tradiční vánoční slavnost Dědy Mráze se konala pro žáky osmileté a jedenáctileté střední školy tentokrát už 22. prosince v sále kulturního domu. Slavnost byla spojena s nadílkou pro nejmenší a její průběh přinesl dětem hodně radosti.
Vánoční svátky přinesly sníh, který se však v posledních dnech roku změnil v plískanici, protože teploty vystouply až na 5° Celsia nad bodem mrazu.

Strana č. 7b

. František Bláha a plně jím zaujal všechny přítomné. Soubor Horáckého divadla předvedl poté divadelní hru Případ chirurga Krečeta, jejímž autorem je sovětský dramatik Kornejčuk. Svým spádem i dramatičností jehož i výkony herců strhla hra všechny přítomné k bouřlivým ovacím. Oslava patřila k nejlepším, jaké byly vůbec kdy v Novém Městě pořádány.

Strana č. 7a

úkolů nadále neúnosná. Jedenáctiletá střední škola má učebny v budově bývalého gymnasia, osmiletka v budově bývalých škol národních a středních na náměstí. Ředitelem osmiletky byl jmenován s. Stanislav Kotlář, jeho zástupcem s. Filip Stejskal. Město a okolní obce, patřící do místního školního obvodu, byly rozděleny na obvody pro obě školy a žáci budou v 1. – 8. pov. ročníku navštěvovat jedenáctiletku nebo osmiletku podle svého bydliště.

Strana č. 6b

Dlouho trvající nepříznivé počasí ohrozilo koncem června a začátkem července sklizeň sena. Časté deště způsobily, že posečené seno zůstalo na lukách příliš dlouho a zemědělcům i družstvům dalo mnoho práce, aby je dostali v pořádku do stodol. Ani sklizeň obilovin se neobešla letošního roku bez ztrát, způsobených nepřízní počasí. Teprve týden mezi 15. a 22. srpnem přinesl nádherné, slunné počasí, nestačil však vynahradit ztráty červencových dní. A tak teprve v tomto týdnu mohla být sklizeň dokončena.

Strana č. 6a

V rámci krajské soutěže lidové umělecké tvořivosti sehrál závodní klub Okresního ústavu národního zdraví v Novém Městě na Moravě 5. června znovu divadelní hru o našem národním hrdinovi Juliu Fučíkovi „Cestou nesmrtelnosti.“ Touto hrou získala zdejší ochotnická scéna vloni na podzim první místo v okresní soutěži lidové umělecké tvořivosti. Představení dne 5. Června se zúčastnila řada oficiálních hostí, mezi nimiž bylo několik spolubojovníků Julia Fučíka. Hra byla stejně obsazena jako při podzimním představení, roli Julia Fučíka vytvořil znovu s. Miroslav Sommer.

Strana č. 5b

František Skalník, František Pohanka, Karel Mádle, Jindřich Novotný, Oldřich Německý, Jan Mokrý, Alois Novotný, Jaroslav Líbal, Josef Břečka, Marie Lorencová, Jan Škavrada, Jiřina Lieberzeitová, Václav Kopáček a Josef Kučera.  Do OMV ve Žďáře nad Sázavou byl ve venkovském okrsku zvolen i místní občan učitel s. Stanislav Kotlář.

Strana č. 5a

V neděli dne 16. května byly vykonány volby do národních výborů. Slavnostně vyzdobené volební místnosti, celkem čtyři, v budově býv. gymnasia, ve střední škole, v budově okresního ústavu národního zdraví a v nemocnici, přivítaly zpěvem a hudbou voliče, kteří měli odevzdáním volebního lístku pro kandidáty Národní fronty dát najevo svůj souhlas s politikou Komunistické strany Československa a vlády Národní fronty. Bylo zvoleno celkem 35 kandidátů do MNV v Novém Městě na Moravě, 4 kandidáti do ONV Žďár nad Sázavou a 1 kandidát do KNV v Jihlavě.

Strana č. 4b

a o svých dojmech ze zájezdu do sovětského svazu promluvil radňovický rodák, lyžařský reprezentant Jaroslav Zajíček, účastník lyžařských mistrovství SSSR. Beseda, velmi pěkně navštívená, měla velký ohlas mezi dospělými a mezi mládeží.
V týdnu od 28. dubna do 4. května se konaly v rámci předvolební kampaně schůze s kandidáty do místních, okresních a krajských národních výborů. Občané jednotlivých obvodů a okrsků byli na schůzích seznámeni s akčními plány obcí a přednesli zde nové doplňky a návrhy. Schůze přispěly hodně zejména k aktivizaci politického života ve městě.

Stránky