O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 347

Večer v 18. hod. byla busta J. V. Stalina pietně přenesena do budovy MNV. Průběh smutečních slavností ukázal lásku, kterou pracující lid choval k velkému praporečníku míru, J. V. Stalinovi a snahu a víru všech občanů ve vítězného dobojování boje za vítězství socializmu, jehož byl velký zesnulý srdcem a mozkem.

Strana č. 346

22. února předvedlo Horácké divadlo v kulturním domě hru laureáta státní ceny Jaroslava Klímy           „Štěstí nepadá z nebe“. Návštěva byla jen průměrná, výkony herců velmi dobré.
24. února konána v kulturním domě oslava 5. výročí únorových událostí. Na oslavě účinkoval pěvecký sbor dívčí školy střední a pěvecký sbor státních pracovních záloh z Chirany. Slavnostní projev přednesl předseda ONV ve Žďáře nad Sázavou s. František Dostál.

Strana č. 345

mistrova „ Horácká suita “, jejíž hlavní part zazpívala koncertní pěvkyně Marie Vojtková z Prahy.
21. ledna bylo vzpomenuto 29. výročí úmrtí Vladimíra Iljiče Lenina. Byl předveden sovětský film „Lenin v říjnu“, uvedený krátkým proslovem.
Poměrně mírné zimní počasí přineslo chřipkovou epidemii. Ve školách nebylo přítomno až 50% všeho žactva, návštěvy v nemocnici byly omezeny a na dobu 14 dnů úplně zakázány.

Strana č. 344

rozvoj jedince. Nová organizace tělesné výchovy a sportu se zaměřuje na závodní jednoty a vytváří proto základní buňky přímo na závodech. Byly utvořeny tzv. „ Dobrovolné sportovní organizace “, ve zkratce DSO. V našem městě byly vytvořeny celkem tři: DSO Slovan, Spartak a Tatran. Majetek Sokola byl rozdělen mezi tyto organizace. Po vzájemné dohodě všech tří nově utvořených složek bylo provedeno toto rozdělení: bývalý sokolský stadion spolu s pěstováním lehké atletiky, odbíjené a kuželkářského sportu DSO Slovan, jejímž mateřským závodem je Okresní ústav národního zdraví.

Strana č. 343

Do Nového roku 1953 jsme vstupovali s některými podstatnými změnami v našem životě hospodářském, sociálním, politickém, kulturním i sportovním. K 1. lednu byly provedeny změny zejména v daňovém zatížení obyvatelstva, které se dotkly nejvíce svobodných a bezdětných zaměstnanců. V lednu byly také vyhlášeny důležité změny v organisaci lístkového hospodářství, především v tom, že z lístkového zásobování byli vyloučeni bývalí továrníci, byrokraté, kulaci a vůbec špičkové vrstvy bývalých vykořisťovatelských tříd.

Strana č. 341

Stránky