O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 328

S několikahodinovým zpožděním. Aby bylo zabráněno úplnému odtržení města a okolí od ostatního světa, byla nařízena všeobecná pracovní povinnost k odstranění sněhu na silnicích a drahách.

Strana č. 327

Čtvrtý, rozhodující rok Gottwaldovy pětiletky byl slavnostně zahájen 2. ledna 1952. Všechna pracoviště, výklady a podniky byly slavnostně vyzdobeny, členové rady Místního národního výboru promluvili v nejdůležitějších průmyslových závodech o významu pětiletky jako hospodářském základu výstavby socialismu v naší vlasti.

Strana č. 325

Stránky