O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 258

minutami ticha uctěna památka padlých v obou válkách. Pietní slavnosti se zúčastnilo značné množství občanstva.

Strana č. 257

revise hranic krajů zaslána. Skeptická připomínka člena rady MNV Aleše Částka, že s návratem okresu do Nového Města nelze s největší pravděpodobností vůbec počítat, a že také revise hranic krajů je málo pravděpodobná, ukázala se bohužel pravdivou, jak bude zřejmé z dalších záznamů o marném jednání v této věci.

Strana č. 256

ulici. Shořela střecha; stroje a vnitřní zařízení se podařilo zachránit. Příčinou ohně bylo vadné elektrické vedení.

Strana č. 255

z této firmy zřízen komunální podnik, do něhož by se začlenily i další firmy, pokud by se ovšem samy přihlásily. Zatím tak učinil pouze stavitel Frant. Nečas s živností stavební a kamenolomem. O závažném rozhodnutí hodně diskutováno všemi členy pléna místního Národního výboru. Diskuse se týkala hlavně otázek finančních, to jest, zda obec je povinna dáti majitelům podniků, začleněných do podniku komunálního, odškodné a z jakých pramenů má být toto uhrazeno, a dále otázky způsobu vedení komunálního podniku. Nakonec rozhodnuto z obou stavebních závodů komunální stavební podnik zřídit.

Strana č. 254

město od svého zvolení (4.VII. 1946), hlavně za jeho veliké úsilí o hospodářské zabezpečení a rozvoj města po stránce stavební.

Strana č. 253

výkonu. Vyprázdnění místnosti CNV zabrala po určitých adaptačních úpravách Okresní nemocenská pojišťovna, místnosti finančních úřadů vyšší škola zemědělská, soudní z části Tírny lnu – národní podnik.

Strana č. 252

Vězněn; po osvobození jako jeden z významných členů KSČ horlivě se účastnil všech budovatelských prací, jak ve svém pracovním oboru lékařském, tak i v obecní samosprávě jako člen rady MNV sociální referent. V únorových událostech roku 1948 byl zprvu členem a po resignaci odborného učitele Stan. Kotláře také předsedou místního akčního výboru. Místní organizace KSČ ztratila jeho odchodem velmi pracovitého, oddaného a iniciativního člena a funkcionáře, obyvatelstvo města a zdravotního obvodu dobrého a pečlivého lékaře.

Strana č. 251

Dobré sněhové poměry, trvající po celý měsíc leden, umožnily sportovnímu klubu uspořádání několika velmi hodnotných lyžařských závodů. 16. ledna konán tradiční a populární závod V zlatou lyži Českomoravské vysočiny, o týden později pak krajové závody žáků a žákyň škol III. stupně. Vyvrcholením lyžařské sezony byl Memoriál Josefa Německého v jízdě na lyžích na vzdálenost 43 km, jehož vítězem se stal krkonošský závodník Cardal, a pak slavnostní otevření velkého lyžařského můstku u Jelínkova mlýna. Prvním závodům ve skoku na novém můstku, jejichž vítězem se stal známý čsl.

Stránky