O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 193

 

veselici s tancem a zpěvem a divadelním představením Kiplingovy hry Maugli, sehrané Junáky z Města Žďáru v sále Charity, byly tyto pěkné skautské slavnosti ukončeny.

Strana č. 192

Strana č. 191

 

za kostelem, důkladné opravy vybombardovaných domů Judova a Havlišova na Malé uličce, nástavba na domě kováře Nováka, důkladná oprava fasády domu Vydavatelského družstva a jiné stavby drobnější. Lze právem říci, že stavební ruch ve městě byl víc než pronikavý.

Strana č. 190

 

Pleva, R. Puchýř, J. Havlíček), s vylíčením historie prvních padesáti let reálky (prof. J. Mikulec), seznamem ředitelů, profesorů, abiturientů a statistickými tabulkami. Pěkně vypravený almanach byl vyzdoben reprodukcemi děl V. Makovského, J. Šebka, R. Laciny a návrhy některých scénických výprav her, dávaných Horákem v dřívějších letech.

Strana č. 189

Nečasově ulici. Péči komitétu, jehož hlavním činitelem byl učitel Josef Khun, byla zasazena na domě řezníka Havlíčka pamětní deska s bustou, kterou zhotovil akad. sochař J. Růžička. Účastníci sjezdových slavností, abiturienti a množství občanů se shromáždilo v ulici E. Sošky, odkud vyšel v 10,30 hod. mohutný průvod k zahalené pamětní desce. Zde zapěl mužský sbor Smetany chorál a posluchač pražské techniky Fr. Provazník recitoval Křičkovu báseň Věrným.

Strana č. 188

Strana č. 187

události, pro město i kraj tak důležité, ale blížící se konec války a s ním i okupace, rozvrácené poměry a nemožnost provésti oslavy tak, jak by si zasluhovaly, vedla k rozhodnutí, odložit oslavy na vhodnější dobu poválečnou. Stalo se tak o prázdninách tohoto roku z iniciativy výboru Horáka a za spolu)časti ředitelství a rod. sdružení reál. gymnasia. V jarních měsících vykonány přípravné práce, především rozeslány pozvánky bývalým abiturientům a žákům, zajištěno ubytování a stravování a vydán jubilejní almanach.

Strana č. 186

V červnu zadal okresní národní výbor stavitelům Nesnídalovi a Šmídovi stavbu jednoho domu pro zaměstnance okresní veřejné nemocnice, a stavitelům Šírovi a Šmídovi stavbu dalšího domu pro tentýž účel. Oba domy si vyžádají náklady ve výši 5,600.000 Kčs, a stavbou se přispěje ke zmírnění bytové krize v našem městě. Okresní národní výbor zadal stavbu nové kotelny pro účely nemocnice.

Strana č. 185

29. VI. Po 48 letém působení v duchovní správě místního sboru církve českobratrské evangelické rozloučit se svým úřadem senior Vincenc Vašíř, výrazná postava náboženského i kulturního života našeho města. V přeplněném chrámu poděkovali mu po bohoslužbách za všechnu životní obětavou, pečlivou a svědomitou práci zástupci presbyterstva, mládeže a dětí. Přečtené přípisy od synodní rady církve, ONV a ředitelství a prof. sboru reál. gymnásia, na němž senior Vašíř po dlouhá léta působil jako učitel evangel.

Strana č. 184

10. VI. Na triumfální cestě českými zeměmi, která se stala velkolepou slavností náboženskou i národní, zastavily se na krátkou dobu i v našem městě ostatky druhého pražského biskupa sv. Vojtěcha. Před budovou MNV a domem Málkovým bylo velmi vkusně upraveno prostranství a vyvýšeným oltářem a kazatelnou, před nímž se kolem třetí hodiny odpolední shromáždili zástupci úřadů, spolků a davy lidí z města i okolí. U nemocnice čekalo ostatky (lebku sv.

Stránky