O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 203

Závod pro výrobu chirurgických nástrojů Chirana byl definitivně přiznán Novému Městu na Moravě, a s výstavbou že se začne v příštím roce.
Téhož dne konána v rámci přednášek vyšší školy osvětové přednáška rumunského konzula dr Stany u Rumunska, se s velebnými obrazy a s ukázkami reprodukované lidové hudby světské i duchovní. Pěkná a četně navštívená přednáška měla vysokou úroveň a zanechala pronikavou odezvu. Příštího dne vykonal konzul Stacca přednášku pro žactvo místních škol.

Strana č. 202

 

vého pěveckého sboru s pořadem významných děl českých skladatelů Smetany, Dvořáka, Janáčka, Křížkovského a Maláta. Všechny podniky měly pěknou úroveň a byly slušně navštíveny.
V měsíci listopadu hodně pršelo, a proto polní práce se prováděly za značných potíží.

Strana č. 201

 

lisace, rozšíření vodovodu a stavba stadia, hotelu, turistické chaty, noclehárny a rozšíření autobusové dopravy. Vybudování dálnice Plzeň – Ostrava v našem úseku, dlažba ulic, stavba trati Polička – Nové Město na Mor. – Velké Meziříčí. Vedle těchto projektů hlavních plánuje se ještě celá řada projektů menších. Je to plán v celku jistě nadměrný, a bylo by si přát, aby alespoň to nejdůležitější bylo v budoucích letech uskutečněno.

Strana č. 200

 

politických, sociálních, hospodářských i kulturních nutnou cestu k revolučnímu otřesu říjnovému, který odstranil řád starý a nastolil politický, sociální i hospodářský řád zcela nový a osobitý, zhodnocen význam říjnové revoluce pro Rusko, Evropu, svět a konečně i nás.

Strana č. 199

Strana č. 198

Strana č. 197

Strana č. 196

 

Měsíc říjen vyznačoval se velmi krásným, teplým počasím, ale stále ještě velikým suchem. Bylo možno úspěšně prováděti všechny polní práce, jen sít nebylo možné pro velké sucho, které vyprahlo a vysušilo zemi tak, že by z ní žádné zrnko nevzklíčilo. Proto jako spása, hodná zaznamenání pro paměť budoucím byly přijaty první kapky deště, spadlé na žíznivou zemi 16. října po několikaměsíčním suchu (naposled vydatněji pršelo v květnu), po nichž se po dvou dnech objevily za silného větru i první vločky sněhové.

Strana č. 195

Strana č. 194

Stránky