O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 90

zřízení (velmi krásné psací stroje) i nejrozmanitějších věcí jiných. Rychlý ústup Němců byl podmíněn obavami z ruského zajetí, a rozhodnutí, dát se zajmout raději Američanům než Rusům. Ve městě se chtěl na kratší dobu ústupných operací zastavit štáb generála Winklera. Za vhodnou místnost pokládána budova reálného gymnasia. Asi kolem čtvrté hodiny ranní přišla do budovy skupina důstojníků a vojáků SS, která si prohlédla budovu.

Strana č. 89

A že se tedy u nás nic závažného nepřihodí a že městu žádné nebezpečí nehrozí. Jenom pancéřovaný vlak protivně pískající a stále objíždějící kolem města byl zdrojem neklidu. V budově reálného gymnasia pracovalo vojenské velitelství. Pečovalo především o nutná zajištění, o rušení ústupových pohybů Němců kladením náloží a stavěním zásek na důležitých komunikacích a o opatřování zpráv o všem důležitém, co mohlo mít pro nás jakýkoliv význam.

Strana č. 88

Gymnasia, kde sídlilo také místní vojenské velitelství. Šlo hlavně o zachycování všech zpráv, týkajících se pohybů, síly a složení německého vojska, jeho přepravy po železnici nebo po silnicích, prostě všechno, co bylo důležité pro rušení pohybů německých jednotek směrem na západ.

Strana č. 87

7.V.
Začal krásný květnový den. Od ranních hodin zdržovaly se před budovou místního národního výboru skupiny občanů, hovořících o situaci a očekávajících, co přinesou nejbližší hodiny a dny. Vládlo obecné přesvědčení, že se nic zvlášť mimořádného nemůže přihodit, ale přesto všichni lidé žili v napětí, jak dopadne závěrečný akt pádu německého režimu a našich zemích i v našem městě. Ze zpráv rozhlasu bylo zřejmé, že v Praze se tvrdě bojuje, a také zprávy odjinud nemluvily jinak o tom, že by německé armády na území naší republiky hodlaly v klidu složit zbraně a kapitulovat.

Strana č. 86

Důstojnou formou, jak si vážná chvíle revoluční, na kterou jsme všichni tolik čekali, zasluhovala. Dosavadní okresní hejtman rada politické správy Jan Lacina nahrazen radou polit správy Fr. Bezlojou, přednostou veterinární správy ustanoven dr.  E. Novotný, správy zdravotní MUDr. … z Jimramova, který se však funkce neujal, takže ji de facto stále zastával zdravotní rada MUDr. K. Havlík, ředitelem okresní veřejné nemocnice ustanoven místo primáře MUDr. Fr. Matise sekundář MUDr. Hendrich.

Strana č. 85

když do města vjela německá kolona, která pro spuštěné zábrany na Žďárské a Bobrovské ulici nemohla z města vyjet. Proto začala bezradně projíždět městem. Když jela kolem radnice, došlo k malému incidentu, který však mohl mít prostředí rozjitřeného shromážděného davu po zuby ozbrojených německých vojáků v nákladních autech závažné následky. Jakýsi německý voják výstřelem z pušky zranil učitele Milana Jelínka. Zranění krku bylo velmi vážné, ale velké péči ošetřujících lékařů podařilo se zraněného zbavit všech následků zranění.

Strana č. 84

vytrysklý ze srdcí všeho obyvatelstva, který bez ohledu na oficiální fakta provedl převrat radostné a s plným vědomím závažnosti této chvíle.

Strana č. 83

příslušníci z města i z okolí, shromáždění podle doslechu v zámecké budově nadačního velkostatku. Kolem vozů přecházeli němečtí četníci, bez elánu, bez prušácké zpupnosti, zkrotlí, připraveni k odjezdu z míst, kde se jim po celou dobu války tak krásně žilo. Nenávist proti nám Čechům, klidně a důstojně vyčkávajícím, co bude dále, šlehala jim ovšem z očí. Kolem deváté hodiny ranní dal si zavolat okresní hejtman J. Lacina členy revolučního národního výboru v Novém Městě na Moravě, který se zatím ustanovil z členů podzemního odbojového hnutí, (členy delegace byli ing. Josef Šlerka, Dr.

Strana č. 82

Zlomí německý branný odpor a kdy se současně zhroutí i dosavadní protektorátní řád. Od konce dubna bylo už přerušeno poštovní spojení s ostatními místy (tuším od 25. dubna byly přepážky uzavřeny a neúřadovalo se) a ustávala také doprava železniční. Nedostatek elektrického proudu (na síť byly zapojeny pouze rodiny s dětmi) zabraňoval poslechu rozhlasovým zpráv, takže informace o tom, co se děje u nás i v ostatním světě, byly naprosto zmatené. Za takové situace vstoupilo Nově Město na Moravě do svých revolučních dní.

Strana č. 81

Pokusím se zachytit pouhá fakta a vyhnu se jich zhodnocení, respektive historické kritice, poněvadž nepokládám dosavadní časový odstup za dostačující, aby bylo možno o všem, co se tehdy odehrávalo, říci už dnes zcela definitivní závěrečný soud. Neúprosným a spravedlivým soudcem činů a faktů, souvisících s osvobozením našeho města v květnu r. 1945 i s tím, co následovalo po nich, bude teprve budoucnost, která vyřkne svůj konečný posudek o tom, co a jak se v těchto velikých chvílích odehrálo.

Stránky