O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 100

Strana č. 99

Ústavu, jehož dosavadní správce Jaromír Jedlička podle rozhodnutí ONV suspendován, profesor Ferdinand Rothschein. Správce okresní veřejné nemocnice J. Janovský a správce okresní nemocenské pojišťovny E. Palisa zbaveni svých funkcí a dáni k disposici MNV k manuálním pracím. Dále dáni k disposici a zařaděni do karné pracovní čety Palisa mladší, úředník Pech (utekl do Vel. Meziříčí, kde byl později zatčen), A. Žák z poštovní stavební správy, stavitel K.

Strana č. 98

naprosto nepřístupnou. Obyvatelstvo přilehlých ulic na Nivě muselo vyklidit místnosti potřebné pro RA jednak úplně v některých případech alespoň částečně. Tak např. v celém jednopatrovém domě Duškové v ulici L. Čecha zřízena důstojnická jídelna.

Strana č. 97

I dospělých (ačkoliv většina jich neměla tušení, co dovede granát, pancéřová pěst nebo jiná výbušnina), na náměstí zbytky spálených aut a různého vojenského materiálu, po ulicích volně pobíhající koně, množství aut nákladních i osobních od největších k nejmenším, na náměstí spousty německých zajatců, řaděných do útvarů, odpočítávaných a dirigovaných k hlavnímu shromáždišti u Bobrové, prostě obraz pro obyvatele malého a klidného města nezapomenutelný.

Strana č. 96

trestem zastřelení každého, kdo bude při rabování přistižen.
Během dopoledne přicházely další oddíly Rudé armády, přibývalo také zajatců a na návrších kolem města začalo se objevovat stáda, která nemilosrdně spásala nač přišla.

Strana č. 95

které by okamžitě zaznamenaly to, co se všude odehrávalo. Pokusím se zachytit to nejdůležitější. Do budovy reál. gymnasia přiváděni němečtí zajatci, utahaní, sedření, hladoví, bez elánu a bez onoho zpustlého nacistického ducha, který jim zíral z očí, když jsme je viděli před šesti lety poprvé.  Fanatismus a pyšné německé sebevědomí bylo z nich vytlučeno RA a mocnému ústupu od Stalingradu až k Novému Městu. Na určená stanoviště přijížděla nejrozmanitější vozidla, naplněná vojenskými i nevojenskými materiály všeho druhu.

Strana č. 94

Strana č. 93

spánku. Brzy po třetí hodině šířilo se městem vzrušení. Od úst k ústům, od okna k onu šel hlas:,,Rusové jsou zde.“ Tak toužený a dlouhočekávaný okamžik konečného osvobození byl zde. Do města přijela asi padesátičlenný oddíl dobře vyzbrojeného ruského vojska, vedený majorem Šlosbergem, který měl přerušit proud ustupujících německých kolon a začít odzbrojováním. Radostná zvěst o příchodu rudoarmějců vzbudila nadšení a zároveň i pocit uklidnění, poněvadž všem bylo jasné, že pod ochranou a záštitou statečných a svrchovaných odvážných ruských vojínů jsme v bezpečí.

Strana č. 92

Alois Jelínek a Marie Přerovská. Čest budiž jejich památce!

Strana č. 91

obrana zahájila na letadla palbu z děl a kulometů, zaútočila ruská letadla v několika vlnách a začala bombardovat.  Až dosud obyvatelé našeho města o bombardování jenom slýchali. Přišel okamžik, kdy z vlastního názoru a zkušenosti měli poznat, co jsou letadla, bomby a bombardování. Překvapené obyvatelstvo rázem pochopilo, že jde o opravdový útok, a proto rychle hledalo úkryt, kde se dalo. Hůře bylo ovšem těm, kdož zůstali ve volném prostoru, a proto byli i oběti na životech. Útok byl proveden dvakrát a trval pouze několik minut, ale dojmy těch, kdož jej zažili, nevymizejí nikdy.

Stránky