O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 120

politickými stranami podle zásady parity, schválila rada míst. národního výboru volitele navržené jednotlivými politickými stranami vždy po třech. Na veřejné chůzi obyvatelstva bylo toto jmenování volitelů vzato na vědomí a schváleno.

Strana č. 119

O novém regulačním plánu.

Strana č. 118

vzpomínkový večer, zakončený státní hymnou a zanechávající v myslích početných účastníků hluboký dojem.

28.VIII.
Prvního výročí slavného povstání na Slovensku, které jasně ukázalo pravého ducha a smýšlení slovenského lidu, bylo vzpomenuto akademií v sále Charity. Podrobný výklad o dějinných předpokladech, vzniku, průběhu a následcích povstání spolu se zhodnocením celé této veliké revoluční akce pro naše politické a národní osvobození podal Josef Mikulec. Jeho projev byl doplněn vhodně vybranými čísly hudebními a pěveckými a zakončen zapěním státní hymny.

Strana č. 117

Výboru a zřízení ústřední vyšetřující komise u národního výboru okresního, kde vyšetřování svěřeno vzdělaným osobám právnickým, dr. Zoufalovi a dr. Pavlicovi. Tímto snem také předány veškeré spisy vyšetřovaných osob okresnímu národnímu výboru.

Strana č. 116

Předcházela jí dlouhá porada vedoucích osobností jednotlivých politických stran. Potíž tkvěla v tom, že mluvčí strany komunistické prohlašoval, že strany socialistické tvoří blok, který má většinu, a proto mu patří celé předsednictvo. Sami žádali pro sebe předsedu a třetího místopředsedu místního národního výboru. Proti tomu se zástupci strany lidové jako plnoprávné strany Národní fronty pochopitelně energicky bránili. Nakonec  zvítězilo rozumné stanovisko a strany se dohodly, takže volba provedena jednomyslně a bez debaty.

Strana č. 115

Rady na zřízení zásobovací komise a dále smlouvu na dodání padesáti vagonů žulových kostek a sedmi vagonů obrubníků od firmy Žák v Trhové Kamenici. Tuto dodávku, po níž budou jistě následovat další, bylo nutno opatřit proto, poněvadž dlažba města je vinou dřívějších městských správ tak ubohá a nedostačující, že je to pro okresní město přímo nedůstojné. Bohužel, vydláždění náměstí a hlavních ulic a komunikací bude mnohem dražší než před rokem 1938.

Strana č. 114

a došlo k jakémusi vyrovnanému soužití, tu srdečnějšímu a přátelštějšímu, tu zase napjatějšímu. Vycházelo to z přirozené povahy našich spoluobčanů i vojáků Rudé armády. Byli to lidé nejrozmanitějších národností, zvyků, vzdělání u způsobů života, prostě tvrdými útrapami čtyřleté války, které skládali nejtěžší oběti životů i krve. Mezi  množstvím důstojníků, poddůstojníků i prostých vojáků byli přirozeně lidé dobří, méně dobří o špatní.

Strana č. 113

Hranice a hudba zahrála píseň Hranice vzplála.  Účast na slavnosti, která byla zakončena mohutným ohňostrojem, provedeným místními občany z přebohatých zásob světelných raket a ukořistěného pyrotechnického materiálu německé armády, byla veliká, ráz a průběh byl důstojný významu dne.

Strana č. 112

Strana č. 111

osob podezřelých u kolaborantství prováděli většinou laici, členové vyšetřující komise při místním národním výboru bez nejmenších znalosti právních, byl pověřen vedením vyšetřování přednosta okresního soudu JUDr. Josef Zoufal. Tím se tyto ožehavé záležitosti dostaly do povolaných rukou a vyšetřování také pokračovalo rychleji.

Stránky