O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 48

jasně jejich jména. V roce 1943 a 1944 přistěhovaly se do města ještě čtyři osoby německé národnosti s osmi dětmi. K tomu nutno připočítat devět členů německé police, rozšířené v r. 1943 o osmdesát mužů tzv. Schutzkommanda a německé tajné státní policie v síle asi dvaceti mužů. Všichni tito Němci a Němky vystupovali drze a pánovitě.

Strana č. 47

 lepším dojmem. O jejich minulosti není nám známi nic. Jejich vystupování však svědčilo o tom, že jejich původní společenská úroveň byla nevalná, že se ale museli oba, Fritz i Pougratz, hodně zasloužit o hitlerovský režim, když se jim dostalo tak tučné odměny v teplých místech v nadačním velkostatku. Brzy po svém ustanovení dal si Fritz postavit ve Školní ulici za peníze velkostatku komfortní vilu s krásnou zahradou (postavil ji stavitel K.

Strana č. 46

kteří ze ziskuchtivosti a z ničemné touhy zalíbit se novým pánům a z této známosti také těžit pro své sobecké cíle, přihlásila se k německé národnosti. Na paměť budoucím zapisují jejich jména to této kroniky.

Strana č. 45

 Ale opatrnost nutila k takovým opatřením. Do lepšího a bezpečnějších úkrytů neutekl, pokud známe, nikdo. Každý chtěl vydržet na svém místě. Tam, kde jsme prožili bídu, starosti a trampoty okupace, tam jsme chtěli také pozdravit vytoužené vítězství.

Strana č. 44

 rou vlastně už dávno ztratili. Brzy z jara r. 1945 nařídili nesmyslnou a zcela zbytečnou stavbu zábran na hlavních komunikacích, vedoucích do města. Bylo zapotřebí mnoho metrů kvalitního dřeva, kamene, a především pracovních sil. Ty opatřeny jednoduše vyhlášením pracovní povinnosti všeho mužského obyvatelstva města., které musel shánět městský úřad každodenním doporučováním povolávacích lístků těm, kdož byli k práci určeni. Účast bývala tak asi polovice pozvaných a pracovní výkon byl víc než minimální.

Strana č. 43

Začátkem školního roku odešel na nové působiště do Vsetína dosavadní zatímní správce st. reálného gymnasia Ladislav Staněk. Jeho zvláštní povahové rysy byly příčinou, že mezi ním a představiteli městské samosprávy jako udržovateli ústavní budovy docházelo k častým rozporům, které podstatně přispěly k tomu, že musel Nové Město na Moravě po pěti letech zatímního správcování opustit.

Strana č. 42

v Kuřimi, Pardubice, Plzeň, Kolín, Prahu a Brno (těžký nálet 20. listopadu), o nichž byli obyvatelé města informování bezprostředními účastníky, ukazovaly hrůzy z tohoto způsobu války, který stejně postihoval vinníky jako nevinné. Vzbuzovaly také představy o tom, jak to asi vypadá v městech německých, bombardovaných den ze dne. Hrůzu však vystřídávala důvěra, že konec války i nesmírného utrpení není daleký.

Strana č. 41

právě opačný.

12. V. Na schůzi městského zastupitelstva jednáno hlavně o zvýšení platů městských zaměstnanců. Dále vzata bez debaty na vědomí zpráva o zřízení neuniformované protektorátní kriminální policie v Novém Městě na Moravě.

Strana č. 40

tektorátu přibývalo zřejmých důkazů rozkladu, které se ovšem nacistická bestie snažila zakrývat projevy nenávisti k nám Čechům, věřícím pevně v blížící se vítězství, a také údery proti těm, kdož se dostali do jejich spárů, hlavně chyceným partyzánům, na něž zvláštní oddíly německé policie začaly provádět pravidelné honičky.

Strana č. 39

 projednán a schválen rozpočet na rok 1944, vykazující řádnou potřebu ve výši 1,290.743 Kč, úhradu ve výši 658.154 Kč.

Stránky