O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 68

naší českou věcí. Také učitelé a profesoři (až na několik málo výjimek, jejichž málo důstojné chování za okupace dá se spíše vysvětlit neuvědomělou hloupostí než charakterovými a mravními kazy (tak zmínka se týká profesorů reál.

Strana č. 67

pány příliš nedráždili. Hájili, pokud to bylo možné, zájmy města, hlavně na poli hospodářském. Za statečné nutno pokládat vystoupení městského rady Svobody, který se postavil proti dosazení dirigenta Čápa do městského zastupitelstva poukazem na ustanovení obecního zřízení, které takový postup nepřipouští. (Podrobnější zmínka o tom v knize protokolů o zasedání obecního zastupitelstva).

Strana č. 66

které ale také nikdy nepostrádaly optimistické víry, že konečné vítězství bude naše. Byly velmi účinnou zbraní, která nám pomáhala vydržet a přežít strašná léta útisku, hlavně ony hrůzné měsíce, souvisící s Heydrichem. Odnětí rozhlasových přijímačů ve větším měřítku v našem městě provedeno nebylo.

Strana č. 65

a styky s významnými osobnostmi německé národnosti, ale tato ušlechtilost byla na druhé straně vyvažována hmotnými i jinými odměnami, které za své zákroky vyžadovali. Pravého soucitu s potřebnými a trpícími u nich nebylo.

Strana č. 64

opatřeními, mezi nimiž byly tresty smrti a pobyt v koncentračním táboře na místě nejpřednějším a nejčastějším, při každé vhodné i nevhodné příležitosti.

Strana č. 63

americkému před ruským. Rušili ústup zatarasením cest, překážkami a přestřelkami s německými vojenskými jednotkami. Slabší výzbroj bránila jim ovšem v provádění významnějších vojenských akcí.

Strana č. 62

do československé zahraniční armády, aby činem, tj. bojem v řadách spojenců proti Němcům, dokázali lásku k vlasti, pro niž byli ochotni obětovat všechno. Oběma přálo štěstí a zdraví se vrátili zase nazpět do vlasti.

Strana č. 61

zase tam, odkud bylo německou zpupností násilně odstraněna.

Strana č. 60

dili, strávili největší část doby určené k hlídání na strážnicí v budově městského úřadu při kartách nebo výměnou názoru o situaci ( kolik tam jenom bylo proneseno řečí vlastizrádných, za než hrozily velmi přísné tresty) nebo konečně posloucháním výkladů pomocných a starých dobrých časech, mnohem klidnějším a spokojenějších, než byly ony, které jsme prožívali.

Strana č. 59

rozpuštěny a majetek zabaven. V novoměstské sokolovně řádili Němci jako ve svém majetku takovým způsobem, že odstranění napáchaných škod bude stát možná více, než stála celá nová budova. Těžce poškozeno především jeviště, ale i ostatek zařízení vnitřního zle poškozen právě tak jako vnějšek budovy velice utrpěl tím, že po sedm let nic neopravováno a neudržováno. Podobný osud postihl místní jednotu čsl. Orla, oddíl junáka a také pokrokový spolek akademiků a abiturientů novoměstské reálky Horák.

Stránky