O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 36

slýchali anebo v novinách čítali dlouhé seznamy jmen nejlepších příslušníků našeho národa, kladoucích své životy za lepší jeho budoucnost jako oběti za smrt Heydrichovu. I našeho města se dotklo krvelačné řádění Němců. Podrobnosti o něm až na stránkách dalších, věnovaných vylíčení obětí, které přineslo za okupace Nové Město na Moravě. 10. června pro výstrahu vypálena a rozpuštěna hornická vesnice Lidice u Kladna, při čemž dospělí mužové surově postříleni, ženy a děti odvezeny do koncentračních táborů. 18.

Strana č. 35

z jejich předních hrdlořezů.

 

Strana č. 34

 Müller. S ohledem na vážnou dobu vzpomněl jubilant tohoto dne pouze slavnostními bohoslužbami v kostele, přijetím velkého množství blahopřejných projevů ústních i písemných od přátel domácích i cizích a pak menší večírkem v kruhu nejbližších přátel v lidovém domě.

 

 

Strana č. 33

 městský úřad. Fritz odpověděl, že nemá osobního zájmu na tom, aby se stal Fr. Čáp členem městské rady a finančním referentem, ze by to ale bylo v zájmu a na to prospěch obce. Tento omluvný výklad však sám vyvrátil poukazem na to, že k podání návrhu na Čápovo jmenování byl vyzván oberlandrátem, a že v případě že by zastupitelstvo odmítlo jeho návrh přijmout, bude Čáp přesto jmenován členem rady i proti vůli zastupitelstva oberlandrátem přímo.