O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 32

 zastupitelstva na vědomí bez poznámky; věděli, že odpor by byl zbytečný a marný.

Strana č. 31

Moskvou a Leningradem, když se byl 22. června tohoto roku pyšné a zpupně pustil do války se Sovětským svazem, který nakonec vedl proti Říši úder, který zaznamenal její naprostý pád, že přijde den strašné odplaty za všechno prolití nevinné krve českých lidí. Tato slova našeho jediného vůdce národa třebas pronesená daleko od nás do rozhlasového mikrofonu v Londýně zpevňovala naši víru, že přečkáme dny hrůzy a dočkáme se budoucnosti lepší.

Strana č. 30

Nejsmutnější období českého národa v době okupace

Strana č. 29

a melodie sborů nejpřednějších našich skladatelů dodávaly nám duchovní posily (Foerstrův sbor Svatý Václave!) a při sboru posledním, Nešverově Moravěnce, kdy jsme všichni manifestačně bez příkazu povstali jako při hymně v hlubokém dojetí cítili jsme mnohem víc, než jenom umělecký zážitek, cítili jsme společný tep věrných českých srdcí pěvců u nás, společně trpících, ale společně také pevně věřících, že přejdou vichřice hněvu, bolesti, potupení a strádání, a že zase bude svítit slunko míru, pokoje a klidného života jednotlivce i celého národního kolektiva.

Strana č. 28

německý ředitel nadačního velkostatku Petr Fritz, oberlandratem v Jihlavě násilně a proti dosavadnímu obecnímu zřízení protizákonně pověřený funkcí prvního náměstka starostova. Dosavadní zastupitelstvo se starostou Litochlebem v čele sice ponecháno, ale Němec Fritz vnucen městu jako skutečný diktátor, bez něhož se nesmělo ve městě nic provést. Rada i zastupitelstvo postaveny pod vrchní německy dohled.

Strana č. 27

Stalo se tak rozhodnutím ministerstva školství a osvěty koncem července 1945.

20. 9. Nadační velkostatek Marie Školské dostal německou správu. V čele postaveni říští Němci J. Pougratz a P. Fritz, oba neznámého bližšího původu a zaměstnání, jistě ale oddaní nacisté, kterým se takto dostalo odměny za jejich dřívější služby. Nepohodlní úředníci odstraněni a začalo se úřadovat pouze německy. Pro nového ředitele velkostatku začalo se stavbou vily ve Školní ulici, která později přezvána na Viktoriagasse.