O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 20

českých vzdělanců, bylo české vysoké školy na tři léta zavřeny, devět studentů zastřeleno a mnoha dalších vzato do vazby“. Poprvé tu jasnou řečí promluvila studentská mládež, která manifestovala proto násilí okupantů, pro svobodu a pro republiku, po prvé ale také poznalo české obyvatelstvo, že Němci budou bez milosti střílet a posílat do koncentračních táborů každého, kdo jim bude nepohodlný. Z toho vyrostly ve městě obavy z dalších dnů, které se bohužel ukázaly horšími a hrůznějšími, než si kdo dovedl vůbec představit.

Strana č. 19

všech českých listů a také spousta blahopřejných projevů došla od přátel a ctitelů Mistrova umění do jeho obytného domu na Žďárské ulici. Někteří přijeli přát osobně a sešli se s novoměstskými přáteli umělcovými v chatě na Harusovci, kde jeho význam i vzácné povahové vlastnosti zhodnotili dr. Svítil – Karník, malíř Hoplíček a přednosta památkového úřadu v Brně arch. St. Sochor

Strana č. 18

Anglie válku Německu. Došlo na slova presidenta dr. E. Beneše, že rozbití Československa bude signálem k evropské válce. Obyvatelstvo města přijalo zprávu o vypovědění války s obavami, protože tušilo, že válka přinese s sebou rozmanité potíže, ale také s určitými nadějemi, neboť věřilo, že z rozpoutaného světového válečného konfliktu jistě vzejde i naše politické i národní osvobození a vysvobození z německého jha, o jehož tvrdosti a hrůze jsme ovšem tehdy neměli ani potuchy.

Strana č. 17

10. 8. Na schůzi okresního výběru v Novém Městě na Moravě byli jednomyslně zvoleni na primářská místa v budované okresní veřejné nemocni MUDr. František Matis pro chirurgii, a mirošovský rodák a absolvent novoměstské reálky MUDr. Miloš Štursa pro oddělení interní. Byli ustanoveni ještě před uvedením nemocnice do chodu, aby se mohli jako odborníci účastnit všech připravených prací při vnitřním zařizování nemocnice.

Strana č. 16

na tomto místě upřímný dík také za jeho pečlivou práci kronikářskou, kterou konal od r. 1934 až k posledním zápisům v květnu 1938.

Strana č. 15

nikoliv jedinou. Působení na širším poli kulturní činnosti ve městě i v okolí bylo druhou závažnou částí jeho života. V krátkém nekrologu nelze vyčerpat bohatý obsah této nehlučné a tvrdé práce, ale i ze stručného výčtu je zřejmé, že i na tomto poli oral ředitel Málek brázdu hlubokou. Jako člen přednáškového sdružení v N. Městě na Moravě vykonal od r. 1905 na 200 přednášek, od r. 1906 intensivně pracoval v oboru Národní jednoty pro jihozápadní Moravu jako jednatel a místopředseda. Od r.

Strana č. 14

městské kroniky pokračováno; nezachovaly se také žádné poznámky kronikářovy, a proto vypsání událostí od května 1938 je úkol značně obtížný. Na členství v městském zastupitelstvu resignoval dr. Karel Peňáz; jeho nástupcem se stal odborný učitel Rudolf Musil.

Strana č. 13

V měsíci březnu zavlály také poprvé na našem území o dni hrdinů nacistické rudé prapory s hákovým křížem. Byl to trapný pohled na symboly nenáviděné všemi Čechy, barevné symboly krve a násilí, které byly našimi Němci vyvěšovány k naší potupě a na důkaz toho, že oni jsou našimi pány.

Strana č. 12

bylo nám Čechům dobře známo z minulosti. A obavy nebyly plané, jak ukázal pozdější vývoj. Pod povrchem zmatku, obav a hrůzy z toho, co přinesou příští dny a týdny, byla však však v srdcích všech upřímných a poctivých novoměstských Čechů skryta pevná a neochvějná důvěra, že budoucí dny, až přinesou jakékoliv utrpení, povedou nakonec přece jenom ke konečnému vítězství nad nenáviděným nepřítelem.

Strana č. 11

Už začátkem března cítilo obyvatelstvo města jaksi podvědomí, že se potají připravují události, které budou mít pro náš národ dalekosáhlý význam. Bylo dusno jako před bouří. Zmatené a namnoze protichůdné zprávy kolovaly městem, až najednou počaly se rýsovat za obzoru tragické konce samostatné Česko – slovenské republiky. Když přišly zprávy o zradě Slováků a o vytvoření samostatného slovenského státu, bylo jisté, že krise republiky dostoupila vrcholu. V předvečer 7.

Stránky