O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 9

který však byla drásána dalšími událostmi v dalších dnech podzimních a na jaře roku příštího.

3. 10. Přišly do města první zprávy o obsazování pohraničních pásem německým vojskem. Pokud měli obyvatelé města příbuzné v pohraničí, právem se obávali o jejich osud. Do města přistehovala na krátkou dobu, část vojenské posádky z Poličky, především rotmistři a důstojníci poličské muniční továrny. Nezůstali však ve městě dlouho a brzy byli odkomandováni jinam.

Strana č. 8

vyhlášením stanného práva, což svědčilo o její energické odvaze zabránit katastrofě všemi prostředky. Mobilisační vyhláška, slyšená z rozhlasových přijímačů po večerním vysílání a brzy po tom čtená z vylepených plakátů, přinesla uvolnění z dusného napětí. Všichni vojáci povinní službou vojenskou měli připraveny kufříky už několik dní napřed; čekalo se pouze, až president republiky zavolá. A když se hlas ozval, šli všichni s nadšením, s bojovnou chutí a odvahou, která měla celému světu dokázat, že duch statečných předků v nás nevyhynul. Brzy zrána 24.

Strana č. 7

plnila do posledního písmene, jenže v jiném smyslu, než si přáli. Vláda nemohla jinak, než zabránit dalším divokým provokacím nacistů rozpuštěním Heuleinovy strany. Bohužel, situace v zahraničí se vyvíjela v náš neprospěch. Na nátlak našich bývalých spojenců museli jsme kapitulovat před zpupnými požadavky Hitlerovými. 22. září se konala schůzka Hitlerova s anglickým ministerským předsedou Chamberlainem, na které rozhodnuto o našem pohraničí bez nás a proti nám. V deset hodin večer dne 23. září  vyhlásil president republiky mobilizaci čsl. branné moci.

Strana č. 6

Němec, ztělesněný v postavě zločinného A. Hitlera, odervával od našeho národního a státního území pohraniční oblasti, které od dávných dob chránily naše země před nepřítelem.

Zachytit ohlas velikých událostí celostátních, jak šly za sebou a jak se projevovaly ve městě i odezvou v jeho obyvatelstvu, bude úkolem následujících řádků.

Strana č. 5

lena pamětní deska a převzala v ochranu města jeho starostou. Recitací Medkovy básně Přísaha a státní hymnou slavnost zakončena. U pamětní desky Fr. Seidla v Bobrovské ulici č. 22 promluvil štábní kapitán v zál. K. Rind, ředitel z Prahy, zazpíván Bendův chorál národa českého a recitována Dykova báseň Země mluví. Pamětní desky jsou dílem horáckého umělce a spolužáka obou padlých, Fr. Žemličky. Po slavnostním odhalení desek byl promenádní koncert Horácké hudby na Vratislavově náměstí.

Strana č. 4

Podle zásady poměrného zastoupení obsazeny komise finanční, lesní, vodovodní, disciplinární, letopisecký, osvětová, zemědělská a regulační, dále rada sirotčí, knihovní a pro seznamy porotců.

Na téže schůzi projednány závěrečné obecní účty za rok 1937. Řádné příjmy v položkách řádných vykázány obnosem 811.963.45 Kč, výdaje 758.373.05 Kč, hotovost 53.590.40 Kč. Mimořádné příjmy 335.631.60 Kč, výdaje 333.858, hotovost 1.773.60 Kč.

Strana č. 3

mužů a žen, zpestřená štafetovými běhy mužů a dorostenců a štafetou mužů 4 x 100. Večer byla v sokolovně veselice. Znamenitá účast a dokonalost cvičení učinily z této slavnosti jeden z mála radostných okamžiků v roce tak truchlivém. Bylo to poslední veřejné vystoupení Sokolstva v Novém Městě na Mor. před okupací.

4. – 6. 7. Uspořádány v Praze hlavní dny 10. všesokolského sletu, obraz síly, radosti i odvahy československého Sokolstva. Z N. Města účastnilo se těchto hlavních sokolských svátků množství účastníků všech kategorií.

Strana č. 2

5. 6. Společenstvo řezníků a uzenářů v Novém Městě na Moravě uspořádalo v jubilejním roce dvacetiletého trvání Československé republiky slavnost svěcení a rozvinutí praporu pod záštitou městské rady a Zemské jednoty v Brně. V předvečer slavnosti uspořádán na náměstí koncert Kmochovy kolínské hudby. V slavnostní den byl budíček, vítání hostů a zápis do pamětní knihy, od ½ 10 do ½ 11 hod. koncert Kmochovy duby na náměstí, potom poležení věnců k pomníku presidenta Osvoboditele a k pomníku padlých vojínů a polní mše svatá se svěcením praporu.

Strana č. 1

21. 5. President republiky vyhlásil částečně mobilizaci. Mužstvo i důstojníci se zvláštním mobilizačním určením museli okamžitě nastoupit vojenskou službu. Bleskurychle obsazeno naše pohraničí, a republika tak jasně ukázala, že národ je připraven a rozhodnut, hájit svou nezávislost i se zbraní v ruce. Hitler tentokrát couvl. Mobilisace měla ve městě značný ohlas, což bylo patrné z horlivé četby novinářských zpráv a rozprav občanů o tom, co bylo příčinou mobilisace a jaké budou její důsledky. Pravý stav skutečné situace byl ovšem utajen.

Strana č. 199

sů, stranu komunistickou 1 mandát, pro kand. listinu č. 7. stranu sociálně demokratickou 142 hlasů 3 mandáty, pro kand. listinu č. 8, strana republikánská 196 hlasů, 4 mandáty, pro kand. l. č. 9. strana živnostenská 244 hlasů 5 mandátů, pro kand. l. č. 10. stranu národně sociální 262 hlasů, 5 mandátů.
Volba starosty byla konána ve čtvrtek dne 7. června. Zvolen byl opětně dosavadní starosta Rudolf Litochleb.

Stránky